Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Çalışma Programları

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan GMKA çalışma programı; bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak tahmini malî kaynakları ve bunların Ajans bütçesi içindeki tahmini oranı ile belirtilen faaliyetlerin gerekçelerini gösterir. Ajansın çalışma programında bütçe yılını izleyen iki yıla ilişkin olarak gösterge niteliğinde çalışma programı tahminleri de sunulmaktadır.

Çalışma programlarındaki bütçe değerleri sene içerisinde bütçenin kesinleşmesine ve yapılacak bütçe revizyonlarına göre değişebilmektedir. Ancak bu değişiklikler çalışma programlarına yansıtılmamaktadır.


Doküman Adı Yılı Konusu
Doküman Adı Yılı Konusu
1
GMKA 2021 Çalışma Programı

2
GMKA 2020 Çalışma Programı

3
GMKA 2019 Çalışma Programı

4
GMKA 2018 Çalışma Programı

5
GMKA 2017 Çalışma Programı

6
GMKA 2016 Çalışma Programı

7
GMKA 2015 Çalışma Programı

8
GMKA 2014 Çalışma Programı

9
GMKA 2013 Çalışma Programı

10
GMKA 2012 Çalışma Programı

11
GMKA 2011 Çalışma Programı

12
GMKA 2010 Çalışma Programı

13
GMKA 2009 Çalışma Programı