Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Açık Destek Programları

Program Adı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/SAGE
PROGRAMIN AMACI

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 10 Milyon TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 250 bin TL

Azami Destek Tutarı: 2 milyon TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

PROJE SÜRESİ

Azami Proje Süresi: 24 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap
Program Adı İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/SAYA
PROGRAMIN AMACI

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5 Milyon TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 200 bin TL

Azami Destek Tutarı: 500 bin TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

PROJE SÜRESİ

Azami Proje Süresi: 24 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap
Program Adı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/FDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 2: Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 3: Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, kamu - üniversite - sanayi işbirliği içeren yatırım fikirleri

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar                : 100.000 TL

Asgari Tutar               : 50.000 TL

Azami Destek Oranı  : %90

Asgari Destek Oranı  : %50

PROJE SÜRESİ

Azami 12 Ay

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Kamu  Kurumları  (Valilik,  Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü,  İl  Müdürlüğü vb.)

- Mahalli  İdareler  (Belediyeler,  İl/İlçe  Özel  İdaresi,  Köylere  Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)

- Kamu  Kurumu  Niteliğinde  Meslek  Kuruluşu  (Odalar, orsalar, Birlikler vb.)

- Üniversiteler

- Kooperatif – Birlikler

- Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap