Açık Destek Programları

Program Adı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/FDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm  alanında  kapasite  ve  hizmet  kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki  eğitimde  kaliteyi  artırmaya  yönelik faaliyetler

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ Öncelik 1: 300.000 TL
Öncelik 2: 300.000 TL
Öncelik 3: 400.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 100.000 TL (Troas  Bölgesi‟nin  turizmde  ön  plana  çıkarılması  ve  TR22 Bölgesi‟nde  termal  turizmin  geliştirilmesi  amacıyla gerçekleştirilecek fizibilite raporları için 120.000 TL’dir)

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Destek Oranı: %90

Asgari Destek Oranı: %25

PROJE SÜRESİ

Azami 12 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
  • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
  • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Rektörlükler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu  (Odalar, Borsalar, Birlikler vb.)
  • Kooperatif - Birlikler
  • Bölgeler - Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap