Açık Destek Programları

Program Adı 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TKÖAMDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Özel Amaç:

TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Termal turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması
Öncelik 2: Kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 25

Azami Destek Oranı: % 75

PROJE SÜRESİ

Azami 24 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap
Program Adı 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TGMDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Özel Amaç:

TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 2: Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 3: Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 25

Azami Destek Oranı: %50 (KOBİ'ler) / %75 (Dernek ve Vakıflar)

PROJE SÜRESİ

Azami 15 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap
Program Adı 2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi - 2 Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/MEG2MDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması
Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması
Öncelik 3: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 7.500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.000.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı

PROJE SÜRESİ

Azami 15 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap
Program Adı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/FDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm  alanında  kapasite  ve  hizmet  kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki  eğitimde  kaliteyi  artırmaya  yönelik faaliyetler

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ Öncelik 1: 300.000 TL
Öncelik 2: 300.000 TL
Öncelik 3: 400.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 100.000 TL (Troas  Bölgesi‟nin  turizmde  ön  plana  çıkarılması  ve  TR22 Bölgesi‟nde  termal  turizmin  geliştirilmesi  amacıyla gerçekleştirilecek fizibilite raporları için 120.000 TL’dir)

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Destek Oranı: %90

Asgari Destek Oranı: %25

PROJE SÜRESİ

Azami 12 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
  • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
  • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Rektörlükler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu  (Odalar, Borsalar, Birlikler vb.)
  • Kooperatif - Birlikler
  • Bölgeler - Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap
Program Adı 2018 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TD
PROGRAMIN AMACI Ajansımız tarafından bölge planı, sektörel, tematik ve mekânsal çalışmalar doğrultusunda stratejik tercihler ortaya konarak bu stratejileri desteklemek amacıyla oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm alanında kapasite ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 4:  Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 20.000 TL

NOT: Troas Bölgesi’nin turizmde ön plana çıkarılması ve TR22 Bölgesi’nde termal turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için azami tutar 30.000 TL’dir.

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi: Azami 3 ay

Teknik Destek Süresi: Eğitim faaliyetleri için azami 10 gün

                                      Danışmanlık faaliyetleri için azami 30 gün

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap