Açık Destek Programları

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/22/BSG/TD

Son Başvuru Tarihi

31.10.2024 | 23.59

Toplam Bütçe

Program ile Güney Marmara Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden hususlarda kapasitelerinin geliştirilerek bölgede beşeri ve sosyal gelişime katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları 2024 yılı Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı Teması kapsamında kadınlara yeni beceriler kazandırılması, bilgi-becerilerinin artırılması ve girişimlerini kurmaları için profesyonel destek sağlanması ile kadın istihdamının artırılması hedeflenmektedir.

Öncelik 1: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması

Öncelik 2: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Öncelik 3: Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı Teması kapsamında beceri geliştirme programlarının ve istihdama yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi

Uygulama Süresi: 6 ay

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başvuru Yap

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/22/YT/TD

Son Başvuru Tarihi

31.10.2024 | 23.59

Toplam Bütçe

Program ile TR22 Bölgesi’ndeki (Balıkesir, Çanakkale) turizm sektöründe yer alan yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlanması hedeflenmektedir.

Öncelik 1: Turizm sektöründe faaliyet gösteren paydaşların kurumsal ve insan kaynakları kapasitelerinin artırılması

Öncelik 2: Alternatif turizm türlerine yönelik destinasyonlar oluşturulması ve yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Bölgenin yerel değerlerinin turizme entegrasyonunun kolaylaştırılması

Uygulama Süresi: 6 ay

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başvuru Yap

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/22/YOİ/TD

Son Başvuru Tarihi

31.10.2024 | 23.59

Toplam Bütçe

Program ile TR22 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) sanayinin planlı gelişmesini sağlamak amacıyla ortak altyapıya sahip ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren yeni yatırım alanları oluşturulması ve mevcut yatırım alanlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Öncelik 1. Yeni Yatırım Alanlarının Belirlenmesi ve Mevcut Alanlarının Geliştirilmesi

Öncelik 2. Bölgenin Lojistik Fırsatları ve Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

Uygulama Süresi: 6 ay

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başvuru Yap

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/22/YD/TD

Son Başvuru Tarihi

31.10.2024 | 23.59

Toplam Bütçe

Program ile Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin üretim, planlama, lojistik ve idari süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öncelik 1: İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde etkin insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması

Öncelik 2: İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde verimliliğin artırılması amacıyla iş süreçlerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi

Uygulama Süresi: 6 ay

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan işletmeler.

Her türlü sorunuzu eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başvuru Yap

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22-22-ÜŞ-TTD-01

Son Başvuru Tarihi

31.05.2024

Toplam Bütçe

4.000.000 TL

Balıkesir ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla, e – ihracat konusunda teknik destek sağlamaktır.

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren; raf ömrü en az altı ay olan gıda ürünleri (zeytin-zeytinyağı, süt ürünleri, kurutulmuş gıda, konserve gıda, reçel, bal, paketli gıda ürünleri vb.) üreten işletmelerin e-ihracata başlamasının sağlanması.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir. Tematik teknik destek programında yararlanıcıya herhangi bir doğrudan mali destek verilmez.

Azami 12 Ay

Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı ve mühürlü olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Başvuru Dönemleri

Program başvuruları, programın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. Başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Dönem Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Son Başvuru Tarihi Islak İmzalı ve Mühürlü Taahhütnamenin Ajansa Son Teslim Tarihi

SHaziran-Temmuz (2023)

31 Temmuz 2023 Pazartesi

Saat 23:59

7 Ağustos 2023 Pazartesi

Saat 17:00

Ağustos-Eylül

(2023)

30 Eylül 2023 Cuma

Saat 23:59

7 Ekim 2023 Cuma

Saat 17:00

Ekim-Kasım

(2023)

30 Kasım 2023 Perşembe

Saat 23:59

7 Aralık 2023 Perşembe

Saat 17:00

Aralık (2023)

Ocak (2024)

31 Ocak 2024 Çarşamba

Saat 23:59

7 Şubat 2024 Çarşamba

Saat 17:00

Şubat (2024)

Mart (2024)

29 Mart 2024 Cuma

Saat 23:59

5 Nisan 2024 Cuma

Saat 17:00

Nisan (2024)

Mayıs (2024)

31 Mayıs 2024 Cuma

Saat 23:59

7 Haziran 2024 Cuma

Saat 17:00

Dönemsel olarak son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan başvurular, bir sonraki dönemin başvurusu olarak değerlendirmeye alınacaktır. KAYS üzerinden 31 Mayıs 2024’ten sonra başvuru yapılamayacaktır.

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren, ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen ve e-ihracata başlamayı hedefleyen raf ömrü en az altı ay olan gıda ürünleri (zeytin-zeytinyağı, süt ürünleri, kurutulmuş gıda, konserve gıda, reçel, bal, paketli gıda ürünleri vb.) üreten işletmeler ve kooperatifler programa başvuru yapabileceklerdir.

Her türlü sorunuzu eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başvuru Yap

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/22/ÜŞ/TTD/02

Son Başvuru Tarihi

29.12.2023

Toplam Bütçe

5.000.000 TL

Program kapsamında, Balıkesir ilinde belirlenen sektörlerde yer alan ve ihracat yapan işletmelerin üretim süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynaklar ile hammaddenin daha verimli kullanılması, üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı gibi konularda teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır.

 • Balıkesir ilinde gıda ve makine-ekipman imalatı sektörlerinde yer alan ve ihracat yapan işletmeler için
 • Detaylı temiz üretim etüdü raporunu hazırlanması,
 • Belirlenen ürün ve süreçler için karbon ayak izinin detaylı analizi,
 • Süreç iyileştirme faaliyetleri,
 • Emisyon azaltım stratejilerini içeren rapor hazırlanması,
 • Emisyon azaltım yatırımlarına yönelik rapor hazırlanması.

Toplam 5.000.000 TL bütçeli program kapsamında 40 işletmenin danışmanlık ve raporlama hizmeti alması hedeflenmektedir. Proje başına 125.000 TL olarak belirlenen bedel için Yararlanıcılardan %20 oranında eşfinansman (25.000 TL nakdi katkı) alınacak olup kalan %80’lik bedel Ajans tarafından karşılanacaktır. Tematik teknik destek programında yararlanıcıya herhangi bir doğrudan mali destek verilmez.

Azami 12 Ay

Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı ve mühürlü olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Başvuru Dönemleri

Program başvuruları, programın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. Başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Dönem Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Son Başvuru Tarihi Islak İmzalı ve Mühürlü Taahhütnamenin Ajansa Son Teslim Tarihi
Mayıs-Haziran (2023)

3 Temmuz 2023 Pazartesi

Saat 23:59

7 Temmuz 2023 Cuma

Saat 17:00

Temmuz-Ağustos (2023)

31 Ağustos 2023 Perşembe

Saat 23:59

8 Eylül 2023 Cuma

Saat 17:00

Eylül-Ekim (2023)

31 Ekim 2023 Salı

Saat 23:59

10 Kasım 2023 Cuma

Saat 17:00

Kasım-Aralık (2023)

29 Aralık 2023 Cuma

Saat 23:59

5 Ocak 2024 Cuma

Saat 17:00

Ocak-Şubat (2024)

29 Şubat 2024 Perşembe

Saat 23:59

7 Mart 2024 Perşembe

Saat 17:00

Mart-Nisan (2024)

30 Nisan 2024 Salı

Saat 23:59

7 Mayıs 2024 Cuma

Saat 17:00

Gelen başvurular doğrultusunda Program bütçesinin tamamının başvuru süresi bitmeden kullandırılması durumunda, program sonlandırılır ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Güney Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.gmka.gov.tr) duyurulur.

Balıkesir ilinde gıda ve makine-ekipman imalatı (yenilenebilir enerji, metalürji ve malzeme teknolojileri ile savunma sanayine yönelik üretim yapan) sektörlerinde yer alan ve ihracat yapan işletmeler programa başvuru yapabileceklerdir.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başvuru Yap

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler ve sonuç odaklı programlar doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajans, yalnızca fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir.

Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü proje desteğini (GPD) diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

Bu destek türünde Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu ve ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu proje önerisi ve fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde proje Ajans tarafından desteklenebilir.

GPD kapsamında desteklenecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri aranmakta olup bu kriterlerin eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu

Faaliyetlerin uygunluğu

Maliyetlerin uygunluğu

GPD’de projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği teşvik edilir.

Güdümlü proje desteklerinde Proje Faaliyet Destekleme Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan başvuru sahipleri arasında yer alan şirketler ile hâkim ortağı kamu kurum ve kuruluşları olan şirketler hariç, kâr amacı güden kuruluşlar yararlanıcı olamaz. Ancak kar amacı güden kurum ve kuruluşlar güdümlü proje desteği kapsamında ortak veya iştirakçi olabilirler.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum Ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
 • Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri.

Güdümlü projenin yürütülmesinde, aynı anda birden fazla kurum ve kuruluş rol alması halinde bu kurum ve kuruluşlardan biri başvuru sahibi olarak tayin edilir, diğer kurum ve kuruluşlar ise başvuru sahibinin ortağı olarak adlandırılır.

Faaliyetlerin Uygunluğu

GPD kapsamında,

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da

b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır.

Güdümlü proje kapsamında desteklenmesi öngörülen sosyal projeler, bölgenin beşeri ve kurumsal kapasitesini geliştirici ve özel ilgi gruplarının sosyal yaşama aktif katılımını teşvik edici nitelikte olmalıdır. Sosyal korumanın sağlanması, sosyal hizmet sunumu ve sosyal desteklere yönelik projeler güdümlü proje desteği kapsamı dışındadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projeler (kadın konukevi, çocuk sevgi evi, huzurevi, yaşlı bakım merkezi, madde bağımlılığı tedavi merkezi vb.) güdümlü proje desteği kapsamında değerlendirmeye alınamaz.

Bu faaliyet alanları dışında herhangi bir alanda güdümlü proje desteği sağlanamaz. Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.

Maliyetlerin Uygunluğu

Projelere ilişkin iş planı, uygulama projesi ve fizibilite çalışmaları gibi projenin Bakanlık onayına sunulmasından önce yapılan bütün harcamalar başvuru sahibi veya ortakları tarafından karşılanır. Güdümlü proje desteğinden yararlanmak üzere ajansa sunulan projeler için hazırlanacak fizibilitelerin, fizibilite desteği kapsamında desteklenmesine ilişkin hükümler bu hususa aykırılık teşkil etmez.

Yapım işlerine ilişkin maliyetlerin uygunluğunun değerlendirilmesinde güdümlü projeler için küçük ölçekli altyapı projeleri hükümleri uygulanır.

Uygun dolaylı maliyetler için belirlenen yüzde yedi oranı ajans tarafından güdümlü projeler için azaltılabilir.

GPD kapsamında, ajans, toplam proje maliyetinin en fazla yüzde 75’i (yetmiş beş) oranında mali destek sağlayabilir. Ancak bu oran yönetim kurulunun onayı ile  %90’a kadar artırılabilir. Destek oranı, projenin hayata geçirilmesinde başvuru sahibi ve ortak olarak rol alacak kurum ve kuruluşlarla ajans arasında imzalanacak sözleşmede yer alır. Kalan kısım, bu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır. Ancak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının proje sahibi olduğu projeler, yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda eş finansman aranmaksızın da desteklenebilir.

GPD gerekçesi ve müdahale yönteminin detaylı saha çalışmalarına, nitel ve/veya nicel analizlere dayandırılması gereklidir. GPD kapsamına alınabilecek fikirler Ajans öncülüğünde geliştirilir. Proje fikirleri için Ajans ilgili kurum ve kuruluşları başlangıç toplantısına davet eder. Başlangıç toplantısında söz konusu projenin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, vb. hususlar görüşülür. Gerekli görüldüğü takdirde, projelerin genel çerçevesinin ortaya konması amacıyla ilgili aktörlerle ilave toplantılar yapılabilir.

Başlangıç toplantısının ardından, belirlenen tüm aktörlerin katılımıyla, ajansın koordinasyonunda, mutabakat toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda tüm aktörlerin imzasının yer aldığı ve Ajans tarafından hazırlanan bir ön mutabakat metni oluşturulur. Ön mutabakat metinlerinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar açıkça yer alır.

Mutabakat metninin taraflarca kabulünden sonra proje uygulayıcısı tarafından güdümlü proje desteği teklif formu KAYS üzerinden proje teklif çağrısındaki usul takip edilmek suretiyle ajansa sunulur. Proje teklif formu ile birlikte projeye ilişkin işletme modeli ve eş finansman temini ile diğer işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnameler ile Ajans tarafından talep edilen diğer gerekli bilgi ve belgeler ajansa sunulur.

Ajansa sunulan güdümlü proje teklifi ve ekleri, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak, en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa sunulmasından itibaren en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilir.

Bu değerlendirme sonucunda ajansın proje teklifini uygun bulması durumunda Ajans ile potansiyel proje uygulayıcısı tarafından birlikte hazırlanan ve imzalanan Güdümlü Proje Bilgi Formu yönetim kurulunun onayına sunulur. Güdümlü Proje Bilgi Formu, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra çalışma programına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlığın güdümlü proje teklifine ilişkin çalışma programı değişikliğini kabul etmesinin ardından fizibilite çalışmaları başlar. Bu aşamada ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca güdümlü proje tekliflerinin bütçesine göre Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif Formuna uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır. Bakanlık gerek görmesi halinde farklı fizibilite formatları belirleyebilir.

Güdümlü projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde proje Ajans tarafından desteklenebilir.

Bakanlığın onayıyla desteklenmesi öngörülen projelerin uygulanmasına ilişkin ilke ve kurallar, proje uygulayıcısı ve ortakları ile Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunun yetkilendirileceği Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..