Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Açık Destek Programları

Program Adı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/FDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 2: Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 3: Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, kamu - üniversite - sanayi işbirliği içeren yatırım fikirleri

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar                : 100.000 TL

Asgari Tutar               : 50.000 TL

Azami Destek Oranı  : %90

Asgari Destek Oranı  : %50

PROJE SÜRESİ

Azami 12 Ay

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Kamu  Kurumları  (Valilik,  Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü,  İl  Müdürlüğü vb.)

- Mahalli  İdareler  (Belediyeler,  İl/İlçe  Özel  İdaresi,  Köylere  Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)

- Kamu  Kurumu  Niteliğinde  Meslek  Kuruluşu  (Odalar, orsalar, Birlikler vb.)

- Üniversiteler

- Kooperatif – Birlikler

- Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başvuru Yap