Faaliyet Raporları

Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde, kamuoyunun bilgi sahibi olması amacıyla açık ve sade bir dil kullanılarak ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesine uygun olarak hazırlanır.


Doküman Adı
Doküman Adı
1
GMKA 2016 Faaliyet Raporu

2
GMKA 2015 Faaliyet Raporu

3
GMKA 2014 Faaliyet Raporu

4
GMKA 2013 Faaliyet Raporu

5
GMKA 2012 Faaliyet Raporu

6
GMKA 2011 Faaliyet Raporu

7
GMKA 2010 Faaliyet Raporu