Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Kapanan Destek Programları

Program Adı COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/20/COVID19
PROGRAMIN AMACI COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5 Milyon TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100 bin TL

Azami Destek Tutarı: 1 milyon TL

Kar Amacı Gütmeyenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %100

Kar Amacı Güdenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

PROJE SÜRESİ

Azami Proje Süresi: 3 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kar amacı güdenler:

• Gerçek ve tüzel kişiler,

Kar amacı gütmeyenler:

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Birlikler,

• Kooperatifler,

• Sivil toplum kuruluşları,

• Organize sanayi bölgeleri,

• Sanayi siteleri,

• Serbest bölge işleticileri,

• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Her türlü sorunuzu covid@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/SAGE
PROGRAMIN AMACI

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 10 Milyon TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 250 bin TL

Azami Destek Tutarı: 2 milyon TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

PROJE SÜRESİ

Azami Proje Süresi: 24 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/SAYA
PROGRAMIN AMACI

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5 Milyon TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 200 bin TL

Azami Destek Tutarı: 500 bin TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

PROJE SÜRESİ

Azami Proje Süresi: 24 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/19/FDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 2: Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 3: Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, kamu - üniversite - sanayi işbirliği içeren yatırım fikirleri

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar                : 100.000 TL

Asgari Tutar               : 50.000 TL

Azami Destek Oranı  : %90

Asgari Destek Oranı  : %50

PROJE SÜRESİ

Azami 12 Ay

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Kamu  Kurumları  (Valilik,  Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü,  İl  Müdürlüğü vb.)

- Mahalli  İdareler  (Belediyeler,  İl/İlçe  Özel  İdaresi,  Köylere  Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)

- Kamu  Kurumu  Niteliğinde  Meslek  Kuruluşu  (Odalar, orsalar, Birlikler vb.)

- Üniversiteler

- Kooperatif – Birlikler

- Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TKÖAMDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Özel Amaç:

TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Termal turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması
Öncelik 2: Kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 25

Azami Destek Oranı: % 75

PROJE SÜRESİ

Azami 24 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TGMDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Özel Amaç:

TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 2: Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 3: Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 25

Azami Destek Oranı: %50 (KOBİ'ler) / %75 (Dernek ve Vakıflar)

PROJE SÜRESİ

Azami 15 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi - 2 Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/MEG2MDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması
Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması
Öncelik 3: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 7.500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.000.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı

PROJE SÜRESİ

Azami 15 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/FDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm  alanında  kapasite  ve  hizmet  kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki  eğitimde  kaliteyi  artırmaya  yönelik faaliyetler

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ Öncelik 1: 300.000 TL
Öncelik 2: 300.000 TL
Öncelik 3: 400.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 100.000 TL (Troas  Bölgesi‟nin  turizmde  ön  plana  çıkarılması  ve  TR22 Bölgesi‟nde  termal  turizmin  geliştirilmesi  amacıyla gerçekleştirilecek fizibilite raporları için 120.000 TL’dir)

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Destek Oranı: %90

Asgari Destek Oranı: %25

PROJE SÜRESİ

Azami 12 Ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
 • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Rektörlükler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu  (Odalar, Borsalar, Birlikler vb.)
 • Kooperatif - Birlikler
 • Bölgeler - Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2018 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TD
PROGRAMIN AMACI Ajansımız tarafından bölge planı, sektörel, tematik ve mekânsal çalışmalar doğrultusunda stratejik tercihler ortaya konarak bu stratejileri desteklemek amacıyla oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm alanında kapasite ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 4:  Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 20.000 TL

NOT: Troas Bölgesi’nin turizmde ön plana çıkarılması ve TR22 Bölgesi’nde termal turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için azami tutar 30.000 TL’dir.

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi: Azami 3 ay

Teknik Destek Süresi: Eğitim faaliyetleri için azami 10 gün

                                      Danışmanlık faaliyetleri için azami 30 gün

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2018 Yılı Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/MEGDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney  Marmara  Bölgesinin  yenilikçi  model  ve yöntemler  kullanımıyla  mesleki  eğitim  kalitesinin artırılması,  iş  dünyası  ile  meslek  eğitimi  veren kurumlar  arasında  işbirliğinin artırılması ve  bölgenin öncelikli  sektörlerinin  ihtiyaç  duyduğu  nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması

Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması

Öncelik 3: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.000.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı

PROJE SÜRESİ

Azami 15 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2017 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/17/TD
PROGRAMIN AMACI Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1:  İhracat kapasitesinin geliştirilmesi 
Öncelik 2:  Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi 
Öncelik 3: Tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi 
Öncelik 4:  Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi 
Öncelik 5:  Sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: -

Azami Tutar: 12.000 TL

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi: Azami 1 ay

Teknik Destek Süresi: Azami 2 hafta (14 gün)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2016 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/16/TD
PROGRAMIN AMACI Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İhracat kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi

Öncelik 4: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve bu alanda farkındalığın artırılması

Öncelik 5: Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasına yönelik bilinç düzeyinin artırılması

Öncelik 6: Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: -

Azami Tutar: 12.000 TL

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi: Azami 1 ay

Teknik Destek Süresi: Azami 2 hafta (14 gün)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1. de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/15/İKMDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi için yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması

Öncelik 2: İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi

Öncelik 3: KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması

Öncelik 4: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırılması

Öncelik 5: Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 12 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1. de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/15/KÖAMDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve sosyal imkânların zenginleştirilmesine katkı sağlayacak altyapının güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bölgedeki iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi

Öncelik 2: Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi

Öncelik 3: Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 250.000 TL

Azami Tutar: 1.375.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 24 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1. de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2015 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/15/SKMDP
PROGRAMIN AMACI TR22 Güney Marmara Bölgesi beşeri sermayesinin beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal bağların kuvvetlendirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin, refah düzeyinin ve etkinliğinin artırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Önceli 1: Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması

Önceli 2: Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin artırılması

Önceli 3: Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 2.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 200.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 9 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Okullar, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)

• Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı, Mahalli İdare Birlikleri)

• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)

• Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Rektörlüğe Bağlı Merkez)

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, Birlikler)

• Kooperatif – Birlikler (Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Kâr Amacı Gütmeyen Birlikler)

• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2015 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/15/TD
PROGRAMIN AMACI Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İhracat kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi

Öncelik 4: Doğal kaynakların sürdürebilir kullanımı ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması

Öncelik 5: Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: -

Azami Tutar: 10.000 TL (Vergiler hariç)

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi: Azami 1 ay ,

Teknik Destek Süresi: Azami 2 hafta (14 gün)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de sıralanan kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/15/DFD
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, kritik öneme sahip fizibilite, araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: İhracatın artırılması

Öncelik 3: İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi

Öncelik 4: Sosyal imkânların geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 100.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 •     Kamu Kurumları,
 •     Mahalli İdareler,
 •     Sivil Toplum Kuruluşları, 
 •     Üniversiteler, 
 •     Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Kooperatif - Birlikler,
 •     Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri 
 •     Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmeler

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2014 Yılı Fizibilite, Araştırma Ve Planlama DFD Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/14/FAPDFD
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, kritik öneme sahip fizibilite, araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bölgenin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye yönelik fizibilite, araştırma ve planlama çalışmaları

Öncelik 2: Bölgenin tarım ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik fizibilite, araştırma ve planlama çalışmaları

Öncelik 3: Bölgenin ihracat, istihdam ve girişimcilik potansiyelinin artırılmasına yönelik fizibilite, araştırma ve planlama çalışmaları

Öncelik 4: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik fizibilite, araştırma ve planlama çalışmaları

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 480.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 75.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 •  Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
 •  Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köy Tüzel Kişiliği, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
 •  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)
 •  Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Merkez, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
 •  Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler)
 •  Kooperatif – Birlikler
 •  Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, İş Geliştirme Merkezleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
 •  Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmeler

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2014 Yılı Lobicilik, Eğitim, Danışmanlık Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/14/LEDTD
PROGRAMIN AMACI Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi

Öncelik 2: Beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi

Öncelik 3: Doğal kaynakların sürdürebilir kullanımı ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturan faaliyetler

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: -

Azami Tutar: 15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi      : Azami 1 ay

Teknik Destek Süresi: Azami 2 hafta

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/14/ÖSMDP
PROGRAMIN AMACI Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi açısından bölgenin öne çıkan sektörlerinin rekabet gücünün, çevresel sürdürebilirlik göz önünde bulundurularak arttırılmasına ve bu sektörlerde yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelikli 1: Tarıma Dayalı Sanayi ile Tarım Alet ve Makinaları Sanayinin Geliştirilmesi

Öncelikli 2: Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi

Öncelikli 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Öncelikli 4:Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması

Öncelikli 5:Bölge Turizm Olanaklarının Tanıtılması ve Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi

Öncelikli 6: Madenlerin Çevreye Duyarlı Şekilde İşlenerek Ekonomiye Kazandırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 11.200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 12 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 •  KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler.
 •  Kamu Kurumları (Yalnızca Valilikler, Kaymakamlıklar, İl/İlçe/Bölge Müdürlükleri, Liseler ve Bakanlıklara Bağlı Enstitüler)
 •  Mahalli İdareler (Yalnızca İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı ve Mahalli İdare Birlikleri)
 •  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)
 •  Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Merkez)
 •  Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler)
 •  Kooperatif – Birlikler (Kar Amacı Güden/Gütmeyen Kooperatifler, Kar Amacı Güden/Gütmeyen Birlikler)
 •  Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/14/SKMDP
PROGRAMIN AMACI Güney Marmara Bölgesi’nin beşeri sermayesinin beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin, refah düzeyinin ve etkinliğinin artırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Eğitim Kalitesinin ve İşgücü Niteliğinin Artırılması

Öncelik 2: Toplumsal Hayata Katılım ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması

Öncelik 3: Sivil Toplumun Etkinliğinin Artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 45.000 TL

Azami Tutar: 225.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 9 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 •  Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Okullar, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
 •  Mahalli İdareler (İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Diğer Mahalli İdare Birlikleri)
 •  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)  Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Merkez)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/13/DFD
PROGRAMIN AMACI Belirlenen öncelikler doğrultusunda TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak üzere Bölgenin öne çıkan sektörlerine yönelik yapılacak kümelenme potansiyelinin belirlenmesi, araştırma, stratejik planlama, fizibilite çalışmaları ile iş gücü piyasasının mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerileri içeren çalışmalar

Öncelik 2: Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere; yaşam kalitesi, dezavantajlı gruplar, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması gibi konularda potansiyel, mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara yönelik çözüm, politika, proje önerileri içeren çalışmalar

Öncelik 3: İstihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön çalışmalar

Öncelik 4: Yenilenebilir enerji ve temiz üretim ile ilgili araştırma çalışmaları
 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 500.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 75.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Valilikler

Kaymakamlıklar

İl, İlçe ve Bölge Müdürlükleri

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Mahalli İdare Birlikleri)

Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar, Sendikalar, Konfederasyonlar vb.)

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri

Birlikler ve Kooperatifler

Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmeler

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2013 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/13/TD
PROGRAMIN AMACI Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik-1: Tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi

Öncelik-2: Beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi

Öncelik-3: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması  

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 300.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: -

Azami Tutar: 15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi      : Azami 1 ay

Teknik Destek Süresi: Azami 2 hafta    

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de sıralanan kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Program Adı 2013 Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/13/TRA01
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesi’ne gelen turistlerin ortalama konaklama sürelerinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik-1: Bölge Turizminin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtılması 

Öncelik-2: Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeflitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması 

Öncelik-3: Turizm Hizmetlerinde Kalite ve Çeşitliliğin Artırılması 

Öncelik-4: Turizm Hizmetleri için Gerekli Enerji ihtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 450.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 12 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de sıralanan kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2013 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/13/TDSG01
PROGRAMIN AMACI Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ve kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 2: Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması

Öncelik 3: Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağalnması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 4: Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracat, yenilikçilik, pazarlama kapasitesinin artışına katkıda bulunacak ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 6.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 450.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 12 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOBİ’ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2013 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/13/SK01
PROGRAMIN AMACI Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması 

Öncelik 2: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığının artırılması 

Öncelik 3: Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 6 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de sıralanan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/12/DFD
PROGRAMIN AMACI TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikler doğrultusunda kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

- Bölgenin kümelenme potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar

- Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik araştırma çalışmaları

- Bölgenin istihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön araştırmalar

- Yenilenebilir enerji ve temiz üretim ile ilgili araştırma çalışmaları

- Bölgenin yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik sosyo-ekonomik ve sektörel araştırma çalışmaları

- Bölgenin öne çıkan sektörleri bazında stratejik planlama çalışmaları

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Azami Tutar: 50.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Valilikler

Kaymakamlıklar

İl, İlçe ve Bölge Müdürlükleri

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Mahalli İdare Birlikleri)

Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar, Sendikalar, Konfederasyonlar vb.)

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri

Birlikler ve Kooperatifler

Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmeler

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2012 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/12/TD/01-02-03-04-05
PROGRAMIN AMACI Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, birliklerin ve kooperatiflerin ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

10.000 TL

PROJE SÜRESİ

Proje Süresi en çok 1 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.3.1. de belirtilen Kurum-Kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/11/DFD
PROGRAMIN AMACI DFD Programının amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programında belirtildiği üzere, TR22 Düzey 2 Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak fizibilite çalışmalarına ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmalara mali destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bölgenin önemli sektörlerinden olan tarım, turizm, madencilik ve sanayi sektörlerinin bölgesel analizlerin yapılması,

Öncelik 2: Bölgede gerçekleştirilebilecek büyük ölçekli yatırımların bölgeye kısa dönemde etki edebilmesine ve yatırımların bölgeye çekilmesine katkı sağlayacak fizibilite vb. ön çalışmaların yapılması

Öncelik 3: Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için kurulacak kuruluşlara yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik 4: Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli olabilecek stratejik planların yapılması

Öncelik 5: Bölgenin önemli potansiyellerini harekete geçirmeye yönelik araştırma çalışmaları

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 400.000TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari tutar: 20.000 TL

Azami tutar: 75.000 TL

PROJE SÜRESİ

Başvuruların alınması için son tarih 25/11/2011 saat 17:00’dır. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberinin 2.1.1. de bululunan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2011 Yılı Teknik Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/11/TD4
PROGRAMIN AMACI Teknik Destek Programının temel amacı bölgedeki kurumların kurumsallaşma yolundaki kapasitelerini artırmaktır. Hangi minvalde artıracağı hususundaki dayanak bölge planıdır. Diğer bir deyişle Teknik Destek programı, “Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.”
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 418 000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: -

Azami Tutar: 15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Uygulama Süresi      : Azami 1 ay

Teknik Destek Süresi: Azami 2 hafta (14 gün)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.3.1. de bulunan kurum-kuruluşlar.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2011 İhracata ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/11/ĠY01
PROGRAMIN AMACI İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın amacı; gelişen Güney Marmara Bölgesi ekonomisinin ihracat, Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesidir. Bu suretle de Bölge ekonomisinin daha rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Sanayi ĠĢletmelerinin Ġhracat Kapasitelerinin GeliĢtirilmesi

Öncelik 2: ĠĢletmelerin Ġhracata Yönelik Ġdari ve Pazarlama Kapasitelerinin GeliĢtirilmesi

Öncelik 3: Ar-Ge ÇalıĢmaları ve Yeniliğin TicarileĢtirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 11.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

 Asgari tutar: 75.000 TL

 Azami tutar: 450.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 9 ay.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1. de bulunmaktadır.

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2011 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/11/SK01
PROGRAMIN AMACI Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı, bölgenin sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak ve Bölge Planı’nda da belirtildiği gibi bölge halkının refah seviyesini yükseltmek, beşeri ve sosyal sermayeyi geliştirmek amaçlarına katkıda bulunmak.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: ĠĢgücü Niteliklerinin Turizm ve Ġmalat Sanayiinin Ġhtiyaçları Doğrultusunda GeliĢtirilmesi ve ĠĢgücünün Bu Sektörlere Kanalize Edilmesi

Öncelik 2: Bölge Kurum ve KuruluĢlarının Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi

Öncelik 3: BaĢta Kadınlar ve Engelliler Olmak Üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Ġçerme Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması, Bu Kesimlerin Ġstihdamının ve GiriĢimciliğinin Artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.200.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

 Asgari tutar: 40.000 TL

 Azami tutar: 200.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 6 ay.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Rehberinin Bölüm 2.1.1. de sıralanan kurum-kuruluşlar. 

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2010 İKMDP (Kar Amacı Gütmeyen)
PROGRAM REFERANS NO TR22/10/İK02
PROGRAMIN AMACI Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik bu mali destek programının amacı; doğrudan kar amacı gütmeyen ancak hedef kitlesi veya üyelerine sağladıkları ortak ve rekabeti bozmayan yararlarla kamusal refahı artıran kuruluşları destekleyerek, istihdam edilebilirliğin artırılması, bölgenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve rekabetçi sektörlerin desteklenmesi suretiyle sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1:  Bölgede yer alan kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi, kurumlar arası işbirliği imkânlarının artırılması,  

Öncelik 2: Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere farklı toplum kesimlerinin işgücüne katılımının sağlanması ve istihdam edilebilirliğinin artırılması,

Öncelik 3: Tarım, turizm, enerji ve lojistik sektörlerinde bölgenin rekabet gücünün ve yenilik kapasitesinin artırılması.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari tutar:   25.000 TL

Azami tutar: 250.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 12 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
 • ·    Belediye, İl Özel İdaresi ve Muhtarlık gibi yerel yönetimler ve birlikleri
 • ·    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vs.) 
 • ·    Sivil Toplum Kuruluşları (Birlikler, Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları)
 • ·    Tarımsal üretici örgütleri (Üretim-Üretici Birlikleri, Kar amacı gütmeyen kooperatifler)
 • ·    Yüksek Öğretim Kurumları
 • ·    Araştırma Enstitüleri 
 • ·    Organize Sanayi Bölge Yönetimleri
 • ·    Küçük Sanayi Site Yönetimleri

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi
Program Adı 2010 İKMDP (Kar Amacı Güden)
PROGRAM REFERANS NO TR22/10/İK01
PROGRAMIN AMACI Kar amacı güden kuruluşlara yönelik olan bu mali destek programının amacı; tarım ve turizm sektörlerinde bölgenin rekabet gücünün yükseltilmesi, sınai ve ticari işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması suretiyle sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın sağlanmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Turizm ve tarım sektörlerinin sürdürülebilir bir perspektifle bölge ekonomisine katkısının artırılması,

Öncelik 2:  Sınaî ve ticari işletmelerin üretim, yönetim, markalaşma ve pazarlama alanlarında kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi,

Öncelik 3: Yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek ürünlerin üretimi amacıyla bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 8.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari tutar:  25.000 TL

Azami tutar: 375.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 12 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR? Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) (BKZ: Bölüm 2.1.1)

Her türlü sorunuzu proje@gmka.gov.tr eposta adresine gönderebilirsiniz.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi (Aç)Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler (İndir)

Başarılı Proje Listesi