Kapanan Destek Programları

Programın Türü

Referans No

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

Enerji Verimliliği Detaylı Etüt Yaptırılması

Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin detaylı enerji etütlerinin yaptırılması

% 75 (KDV Hariç)

18 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler.

UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler ile son üç dönemdeki 6 aylık toplam enerji tüketim ortalaması 100 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) altında olan endüstriyel işletmeler, Kamu kurum, kuruluşları.

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başarılı Proje Listesi

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/20/COVID19

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

5 Milyon TL

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Asgari Destek Tutarı: 100 bin TL

Azami Destek Tutarı: 1 milyon TL

Kar Amacı Gütmeyenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %100

Kar Amacı Güdenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

Azami Proje Süresi: 3 Ay

Kar amacı güdenler:

• Gerçek ve tüzel kişiler,

Kar amacı gütmeyenler:

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Birlikler,

• Kooperatifler,

• Sivil toplum kuruluşları,

• Organize sanayi bölgeleri,

• Sanayi siteleri,

• Serbest bölge işleticileri,

• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/19/SAGE

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

10 Milyon TL

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

Öncelik 1: Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Asgari Destek Tutarı: 250 bin TL

Azami Destek Tutarı: 2 milyon TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/19/SAYA

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

5 Milyon TL

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi

Öncelik 1: Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması

Asgari Destek Tutarı: 200 bin TL

Azami Destek Tutarı: 500 bin TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %75

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

Teknokentler, teknoparklar

Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/19/FDP

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

1.000.000 TL

TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 2: Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleri

Öncelik 3: Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, kamu - üniversite - sanayi işbirliği içeren yatırım fikirleri

Azami Tutar                : 100.000 TL

Asgari Tutar               : 50.000 TL

Azami Destek Oranı  : %90

Asgari Destek Oranı  : %50

Azami 12 Ay

 

- Kamu  Kurumları  (Valilik,  Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü,  İl  Müdürlüğü vb.)

- Mahalli  İdareler  (Belediyeler,  İl/İlçe  Özel  İdaresi,  Köylere  Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)

- Kamu  Kurumu  Niteliğinde  Meslek  Kuruluşu  (Odalar, orsalar, Birlikler vb.)

- Üniversiteler

- Kooperatif – Birlikler

- Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/18/TKÖAMDP

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

15.000.000 TL

Genel Amaç:

TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Özel Amaç:

TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Öncelik 1: Termal turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması
Öncelik 2: Kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması

Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 25

Azami Destek Oranı: % 75

Azami 24 ay

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başarılı Proje Listesi

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/18/TGMDP

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

15.000.000 TL

Genel Amaç:

TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Özel Amaç:

TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Öncelik 1: Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 2: Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 3: Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Asgari Destek Oranı: % 25

Azami Destek Oranı: %50 (KOBİ'ler) / %75 (Dernek ve Vakıflar)

Azami 15 ay

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başarılı Proje Listesi

Programın Türü

Proje Teklif Çağrıları

Referans No

TR22/18/MEG2MDP

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

7.500.000 TL

Genel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması
Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması
Öncelik 3: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.000.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı

Azami 15 ay

Bknz: Rehberdeki “Kimler Başvurabilir?” başlığı

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Başarılı Proje Listesi

Programın Türü

Fizibilite Destekleri

Referans No

TR22/18/FDP

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

Öncelik 1: 300.000 TL
Öncelik 2: 300.000 TL
Öncelik 3: 400.000 TL

TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm  alanında  kapasite  ve  hizmet  kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki  eğitimde  kaliteyi  artırmaya  yönelik faaliyetler

Azami Tutar: 100.000 TL (Troas  Bölgesi‟nin  turizmde  ön  plana  çıkarılması  ve  TR22 Bölgesi‟nde  termal  turizmin  geliştirilmesi  amacıyla gerçekleştirilecek fizibilite raporları için 120.000 TL’dir)

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Destek Oranı: %90

Asgari Destek Oranı: %25

Azami 12 Ay

  • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
  • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Rektörlükler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu  (Odalar, Borsalar, Birlikler vb.)
  • Kooperatif - Birlikler
  • Bölgeler - Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Programın Türü

Teknik Destekler

Referans No

TR22/18/TD

Son Başvuru Tarihi

Toplam Bütçe

1.000.000 TL

Ajansımız tarafından bölge planı, sektörel, tematik ve mekânsal çalışmalar doğrultusunda stratejik tercihler ortaya konarak bu stratejileri desteklemek amacıyla oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm alanında kapasite ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 4:  Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Azami Tutar: 20.000 TL

NOT: Troas Bölgesi’nin turizmde ön plana çıkarılması ve TR22 Bölgesi’nde termal turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için azami tutar 30.000 TL’dir.

Uygulama Süresi: Azami 3 ay

Teknik Destek Süresi: Eğitim faaliyetleri için azami 10 gün

                                      Danışmanlık faaliyetleri için azami 30 gün

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1'de sıralanan kurum-kuruluşlar.

Bu Program kapsamında başvuru sahipleri tarafından sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Program Rehberi’ne ve başvuru evraklarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Başvuru Rehberi   Başvuru Rehberi ve Tüm Ekler

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..