Doküman Merkezi

Ajans tarafından hazırlanan sektör, araştırma ve çalıştay raporlarını, strateji belgelerini ve analizleri aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz konularda veya anahtar kelimeler ile aratma yapabilir veya tablonun sütunlarına tıklayarak alfabetik sıraya göre inceleyebilirsiniz.


Doküman Adı
Doküman Adı
1
Bozcaada & Gökçeada Değerlendirme Raporu

2
İstanbul'dan Sanayinin Taşınmasına (Desantralizasyon) GMKA Yaklaşımı

3
Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

4
Balıkesir Maden Potansiyeline Bir Bakış

5
Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar

6
TR22 Güney Marmara Bölgesi Tarım Araştırma Raporu

7
Yenilenebilir Enerji Araştırması Sonuç Raporu

8
Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Bilgi Notu

9
Gıda ve Tüketici Ürünlerinde Helal Sertifikalama

10
Girişim ve Risk Sermayesi Bilgi Notu

11
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bilgi Notu

12
Balıkesir - Yatırım Yapmak için 101 Neden

13
Balıkesir Enerji Yatırım Rehberi

14
Balıkesir Turizm Yatırım Rehberi

15
Balıkesir Maden Yatırım Rehberi

16
Balıkesir Lojistik Atlası

17
Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberi

18
Balıkesir Sanayi Yatırım Rehberi