Doküman Merkezi

Ajans tarafından hazırlanan sektör, araştırma ve çalıştay raporlarını, strateji belgelerini ve analizleri aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz konularda veya anahtar kelimeler ile aratma yapabilir veya tablonun sütunlarına tıklayarak alfabetik sıraya göre inceleyebilirsiniz.


Doküman Adı
Doküman Adı
1
Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı

2
Güney Marmara Bölgesi Dış Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı

3
Bozcaada & Gökçeada Değerlendirme Raporu

4
İstanbul'dan Sanayinin Taşınmasına (Desantralizasyon) GMKA Yaklaşımı

5
Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

6
Balıkesir Maden Potansiyeline Bir Bakış

7
Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar

8
TR22 Güney Marmara Bölgesi Tarım Araştırma Raporu

9
Yenilenebilir Enerji Araştırması Sonuç Raporu

10
Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Bilgi Notu

11
Gıda ve Tüketici Ürünlerinde Helal Sertifikalama

12
Girişim ve Risk Sermayesi Bilgi Notu

13
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bilgi Notu

14
Balıkesir - Yatırım Yapmak için 101 Neden

15
Balıkesir Enerji Yatırım Rehberi

16
Balıkesir Turizm Yatırım Rehberi

17
Balıkesir Maden Yatırım Rehberi

18
Balıkesir Lojistik Atlası

19
Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberi

20
Balıkesir Sanayi Yatırım Rehberi