Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Etik Komisyonu

Ajansımız Etik Komisyonu 25/08/2011 tarihli Güney Marmara Kalkınma Ajansı Etik Yönergesi hükümlerine göre oluşturulmuştur. Etik komisyonu, ajans Hukuk Müşaviri başkanlığında Destek Hizmetleri Birimi Başkanı ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanından oluşmakta olup faaliyetlerini Güney Marmara Kalkınma Ajansı Etik Yönergesi kapsamında sürdürmektedir. Komisyonumuz, kurulduğu günden bu yana ajans personelini etik ilkeler hakkında düzenli olarak bilgilendirmekte olup ayrıca işyerinde mobbingin önlenmesi hakkında uygulamadan dava örnekleri ve emsal mahkeme kararları  doğrultusunda personelin bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. Yine personele  verilen eğitimlerde Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararlarından örnekler verilmekte ve uygulamalı karar kartları çalışması yapılmaktadır.  Ajansımızda yeni işe başlayan her personelin etik hakkındaki eğitimleri alması takip edilmektedir.

Ajans Etik Komisyonu Üye Bilgileri:

Başkan Hukuk Müşaviri Esra KARABUĞA 0 266 246 1000 / 102
Raportör Üye İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Emrah BOZKURT 0 266 246 1000 / 140
Üye Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı Osman Erol İNCE 0 266 246 1000 / 144

Etik Beyannamesi