Üst Ölçekli Planlar

Kalkınma Ajansları Bölgesel ölçekte yürüttükleri faaliyetlerinde kendi Bölge Planlarını hazırlarken ve yürütürken ulusal ve üst ölçekli diğer plan ve stratejileri göz önünde bulundururlar.

Aşağıda en başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere üst ölçekli bir takım plan ve strateji belgelerini görebilirsiniz.


Doküman Adı
Doküman Adı
1
Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)

2
10. Ulusal Kalkınma Planı

3
10. Ulusal Kalkınma Planı 2017 Yılı Programı

4
10. Ulusal Kalkınma Planı 2016 Yılı Programı

5
9. Ulusal Kalkınma Planı

6
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

7
Orta Vadeli Program

8
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

9
Türkiye Turizm Stratejisi 2023

10
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023

11
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

12
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

13
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023

14
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

15
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

16
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

17
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stratejik Planı (2014-2018)