Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Üst Ölçekli Planlar

Kalkınma Ajansları Bölgesel ölçekte yürüttükleri faaliyetlerinde kendi Bölge Planlarını hazırlarken ve yürütürken ulusal ve üst ölçekli diğer plan ve stratejileri göz önünde bulundururlar.

Aşağıda en başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere üst ölçekli bir takım plan ve strateji belgelerini görebilirsiniz.


Doküman Adı Yılı Konusu
Doküman Adı Yılı Konusu
1 2023 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi
2023 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi

2 2023 Türkiye İhracat Stratejisi
2023 Türkiye İhracat Stratejisi

3 2023 Eğitim Vizyonu
2023 Eğitim Vizyonu

4 2023 Dijital Türkiye Yol Haritası
2023 Dijital Türkiye Yol Haritası

5 2019-2023 Stratejik Planı
2019-2023 Stratejik Planı

6 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı
2019-2021 Yeni Ekonomi Programı

7 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı

8 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı

9 2018-2023 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2018-2023 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı

10 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaştırma Strateji Belgesi
2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaştırma Strateji Belgesi

11 2018-2020 Orta Vadeli Program
2018-2020 Orta Vadeli Program

12 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

13  2017-2023 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı
2017-2023 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı

14 2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı
2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı

15 2017-2018 Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı
2017-2018 Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı

16 2016-2023 AB Çevre Entegre Uyum Stratejisi
2016-2023 AB Çevre Entegre Uyum Stratejisi

17 2016-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
2016-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

18 2015-2019 ETKB Stratejik Planı
2015-2019 ETKB Stratejik Planı

19 2015-2018 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı

20 2015-2018 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi(2015-2018)
2015-2018 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi(2015-2018)

21 2015-2018 Türkiye İlaç Sektörü Strateji ve Eylem Planı
2015-2018 Türkiye İlaç Sektörü Strateji ve Eylem Planı

22 2015-2018 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı

23 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

24 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi III-Eylem Planı
2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi III-Eylem Planı

25 2014-2018 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı-Eylem Planı
2014-2018 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı-Eylem Planı

26 2013-2020 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesine İlişkin Eylem Planı
2013-2020 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesine İlişkin Eylem Planı

27 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

28 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi

29 2012-2017 Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2012-2017 Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı

30 2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı
2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

31 2012 2016 Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı
2012 2016 Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı

32 2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı
2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı

33 2010-2023 DPT Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
2010-2023 DPT Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

34 2010-2020 Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi
2010-2020 Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi

35 2007-2023 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UC ES)
2007-2023 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UC ES)

36 2003-2023_Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi
2003-2023_Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi

37 Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu (Temmuz 2018)
Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu (Temmuz 2018)

38 Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)
Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)

39 10. Ulusal Kalkınma Planı 2017 Yılı Programı
10. Ulusal Kalkınma Planı 2017 Yılı Programı

40 10. Ulusal Kalkınma Planı 2016 Yılı Programı
10. Ulusal Kalkınma Planı 2016 Yılı Programı

41 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

42 Orta Vadeli Program
Orta Vadeli Program

43 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

44 Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Türkiye Turizm Stratejisi 2023

45 Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023

46 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

47 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

48 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023

49 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

50 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

51 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

52 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stratejik Planı (2014-2018)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stratejik Planı (2014-2018)