Üst Ölçekli Planlar

Kalkınma Ajansları Bölgesel ölçekte yürüttükleri faaliyetlerinde kendi Bölge Planlarını hazırlarken ve yürütürken ulusal ve üst ölçekli diğer plan ve stratejileri göz önünde bulundururlar.

Aşağıda en başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere üst ölçekli bir takım plan ve strateji belgelerini görebilirsiniz.


Doküman Adı
Doküman Adı
1 Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)
Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)

2 10. Ulusal Kalkınma Planı
10. Ulusal Kalkınma Planı

3 10. Ulusal Kalkınma Planı 2017 Yılı Programı
10. Ulusal Kalkınma Planı 2017 Yılı Programı

4 10. Ulusal Kalkınma Planı 2016 Yılı Programı
10. Ulusal Kalkınma Planı 2016 Yılı Programı

5 9. Ulusal Kalkınma Planı
9. Ulusal Kalkınma Planı

6 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

7 Orta Vadeli Program
Orta Vadeli Program

8 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

9 Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Türkiye Turizm Stratejisi 2023

10 Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023

11 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

12 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

13 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023

14 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

15 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

16 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

17 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stratejik Planı (2014-2018)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stratejik Planı (2014-2018)