Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Rüzgar Enerjisinde Lider Şehirler: Balıkesir ve Çanakkale

Enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini sağlamak için çevresel olumsuz etkileri de en alt düzeyde olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, ülkemizin enerji sektöründe en önemli hedeflerinden biridir. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından öne çıkan TR22 Güney Marmara Bölgesi; rüzgar, biyokütle, biyogaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji üretimi açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Balıkesir ve Çanakkale illeri özellikle rüzgar enerjisi bakımından ülkede öncü konumda yer almaktadır. Yakın çevresi ile birlikte düşünüldüğünde ülkemiz üretiminin yaklaşık üçte ikisinin yapıldığı bir ekonomik alanın merkezinde olan Balıkesir ve Çanakkale, sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen rüzgar enerjisi merkezlerindendir.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından yayınlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Ocak 2019 İstatistik Raporu’na göre, Türkiye’de işletmede bulunan Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin (RES) kurulu güç bakımından (MW) illere göre dağılımına bakıldığında İzmir’den sonra Balıkesir % 15,24 ile 2., Çanakkale ise % 4,92 ile 5. sıradadır. İnşa halindeki RES’lerde ise kurulu güç bakımından (MW) Çanakkale % 34 ile 1., Balıkesir ise % 21 ile 2. sıradadır. Çanakkale lisanslı RES kurulu gücü bakımından da ülke genelinde 2. sırada yer almaktadır.

İşletmedeki RES'lerin İllere Göre Dağılımı

Bölgede, işletmedeki RES sayısı Balıkesir’de 24 ve Çanakkale’de 12 adet olmak üzere toplam 36 adet olup 1486 MW kurulu güç ile TR22 Bölgesi Türkiye'de işletmelerdeki toplam kurulu gücün yaklaşık % 20’sini oluşturmaktadır. Mevcut kurulu rüzgâr gücü ve yapım aşamasındaki 6 adet yatırım birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin enerji talebinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması ve ülkemizin enerji güvenliğinin sağlanmasına rüzgâr enerjisi ile önemli katkı sağlanması öngörülmektedir.

İnşa Halindeki RES'lerin İllere Göre Dağılımı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. toplantısında Türkiye’de 20.000 MW olan rüzgar enerjisi üretimi hedefine % 80 oranında yerli teknoloji ile ulaşılmasına karar verilmiştir. Güney Marmara Bölgesi’nin, yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği bölge olacak şekilde uzmanlaşarak bu katma değerden en yüksek payı alması beklenmektedir. Bölgede büyüyen rüzgar enerjisi sektörü ile birlikte rüzgar enerjisi teknolojisi değer zincirinde faaliyet gösteren işletmelerin de sayısı hızla artmaktadır.