Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Start Up Programı Mentorluk Süreci Başladı

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış, şirketleşme süreci yeni tamamlanmış Teknopark girişimcileri için uygulanan “Start Up” Programı kapsamında girişimci ve iş fikrinin analiz edildiği, mevcut durumun değerlendirildiği ilk görüşmeler gerçekleştirildi.

Her bir firma ile ayrı ayrı gerçekleştirilen mentorluk görüşmesinin amacı girişimcinin bireysel ve iş fikri özelliklerinin değerlendirilmesi, motivasyon kriterleri ve seviyesinin belirlenmesiydi. Görüşmeler kapsamında ekibin iş fikri bazlı uygunluğu ve yeterlilik düzeyi, girişimi başarılı kılacak rekabet avantajı, büyüme ve gelişim için oluşturulan veya taslak halde olan planların uygulanma düzeyi sorgulanarak mevcut durum tespit edildi.

Mentorluk sürecine, girişimcilerce geliştirilen ürün/hizmetin müşterilerin beklentilerine uygunluğu ve katma değer seviyesi incelenerek ticarileşme sürecindeki aktivitelerin etkinliğinin değerlendirileceği ikinci görüşmeler ile devam edilecek.