Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

On Birinci Kalkınma Planı Kabul Edildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

On Birinci Kalkınma Planı, katılımcı bir anlayışla ve uzun bir çalışma sonucu hazırlanırken, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri hazırlıklara katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan planın önceliklerine dair fikir ve öneriler alındı.

Planın hedefleri;

  • İstikrarlı ve güçlü ekonomi
  • Rekabetçi üretim ve verimlilik
  • Nitelikli insan, güçlü toplum
  • Yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre ve
  • Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda 2023 yılına dek,

GSYH'nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İşsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesinin hedeflendiği planda, 4,3 milyon ilave istihdam öngörülüyor ve enflasyonun kademeli olarak % 5 hedefine indirilmesi planlanıyor. 75 Milyon turist sayısının hedeflendiği planda, turizm gelirinin 65 milyar dolar olması öngörülüyor.

Sanayinin GSYH içerisindeki payının %24,2 olarak hedeflendiği planda sektörün yıllık ortalama % 5,7 büyümesi ve Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranının %1,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca planda bununla birlikte mesleki eğitimde modernizasyon çalışmalarının öngörülüyor. Üniversitelerimizin de başarı sıralamalarında yükselmesi için gerekli çalışmaların yapılması planlanıyor.

On Birinci Kalkınma Planının kabulünün ardından TBMM tatile girdi. Meclis yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak.