Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Marmara Havzası Havza Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

Marmara Havzası’nda suyun yönetimi ile ilgili görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 2 Kasım tarihinde DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde “Marmara Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı” gerçekleştirildi.

Susurluk havzası ile doğrudan teması olan Marmara Havzasının Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsaması ve Bölge derelerinin de Marmara Denizine dökülmesi nedeniyel bölgemiz açısından öncemli olan bu toplantıya Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) katılım sağladı.

Toplantının ana teması, Marmara Denizindeki Kirliliğin Biyolojik Çeşitliliğe Etkisi ve Marmara Denizine Dereler Aracılığıyla Taşınan Kirlilik Yükü olarak gerçekleşti. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen AKTUĞ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Hülya Caner ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Ahsen Yüksek sunumlarını gerçekleştirerek kirlilik hakkında bilgi verdiler.