Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

KÜSİ Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantıları’nın 12.si Trabzon’da Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetleri çerçevesinde yılda iki kez gerçekleştirilen KÜSİ Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantıları’nın 12.si, 18-19 Şubat 2019 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

2018 yılında gerçekleştirilen KÜSİ çalışmalarının değerlendirilip, 2019 yılına yönelik beklentilerin ele alındığı toplantıda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez tarafından Bakanlığın mevcut görev alanları dışında yeni eklemeler aldığı; kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri ile birlikte Bakanlığın artık daha güçlü olduğu; 2019 yılında kalkınma ajansları ile entegre bir şekilde KÜSİ çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Paydaşların buluşturulması ve finansman problemi çözümünün kalkınma açısından önemli olduğu; KÜSİ çalışmaları neticesinde elde edilen işbirliği ekosisteminde devamlılığın sağlanması gerektiği; yeni ürün geliştirmede ve üretilen ürünün ticarileştirilmesinde üniversitelerin katkısının oldukça önemli olduğu; kamunun ise bu noktada düzenleyici, karşı tarafı anlayan ve sorunları çözen bir yapıya sahip olması gerektiği Sayın Dönmez tarafından vurgulandı.