Haber Galerisi

Kalkınma Kurulu Üyelikleri İptal Edildi

19 Ağustos 2016

Kalkınma Ajanslarının danışma organı olarak görev yapan Kalkınma Kurulu üyelikleri Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi. Üyeliklerin yeniden oluşturulması için Bakanlık çalışma yürütecek.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3’üncü ve 8’inci maddesine göre oluşturulan Kalkınma Kurullarının üyelikleri Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla kaldırıldı. Alınan kararla Kalkınma Kurullarına temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının belirlediği temsilcilerin kalkınma kurullarındaki görevleri sona erdirildi.

Kalkınma Kurulları, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturuluyordu.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Kalkınma Kurulları, Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak ile bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak görevlerini yerine getiriyordu.

15 Ağustos 2016 tarih ve 2016/9112 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla mevcut üyelikler sonlandırılarak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen Kalkınma Kurulu üyelik yapısı Bakanlık tarafından yeniden oluşturulacak.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..