Haber Galerisi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Desteği Başlıyor

03 Nisan 2018

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2018 yılı için hazırladığı Teknik Destek Programını duyurdu. 2018 yılı Teknik Destek programı kapsamında GMKA,  Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştığı çalışmalara destek sağlamayı amaçlıyor.

2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında bölgedeki kurumlar, hizmet sağladıkları alanlarda Ajans’a Teknik Destek başvurusu sunmaları halinde eğitim, danışmanlık ve lobicilik konularında da teknik destek alabilecek. Bunun yanında kamu hizmetlerinin daha nitelikli ve daha kaliteli olabilmesi için kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaçlarının giderilerek, kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik proje teklifleri de değerlendirilmiş olacak.

Daha önceki yıllarda Bölge genelinde onlarca kurum/kuruluşta yaklaşık beş bin personelin eğitim alması ve bu sayede çok daha kaliteli hizmet sunmasına olanak sağlayan Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam destek miktarı 1.000.000 TL olarak belirlenirken proje başına verilecek destek miktarı da 20.000 TL olacak. Ayrıca Troas Bölgesi’nin turizmde ön plana çıkarılması ve TR22 Bölgesi’nde termal turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için ise azami tutar dâhil 30.000 TL olarak belirlendi.

2018 Yılı Teknik Destek Programı

Amacı:

GMKA tarafından bölge planı, sektörel, tematik ve mekânsal çalışmalar doğrultusunda stratejik tercihler ortaya konarak, bu stratejileri desteklemek amacıyla oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm alanında kapasite ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 4: Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Desteklenecek Konular

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, Birlikler)
 • Kooperatifler, Birlikler
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
 • Üniversiteler (Rektörlükler, Fakülteler, Araştırma Enstitüleri-Merkezleri, Meslek Yüksekokulları vb.)
 • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri vb.)
 • MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar
 • MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim veren okul ve kurumlar (Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri)
 • Kamu Kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl, İlçe ve Şube Müdürlükleri, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri

Başvuru Dönemi

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi ve Saati

30 Mart – 30 Nisan 2018

30 Nisan 2018                                         Saat 17:30

2 Mayıs – 29 Haziran 2018

29 Haziran 2018                                      Saat 17:30

2 Temmuz – 31 Ağustos 2018

31 Ağustos 2018                                      Saat 17:30

3 Eylül – 31 Ekim 2018

31 Ekim 2018                                           Saat 17:30

1 Kasım – 28 Aralık

28 Aralık 2018                                          Saat 17:30

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru sahiplerinin, projelerini destekleyici belgeleriyle birlikte KAYS-PFDY üzerinden çevrimiçi (online) olarak sunmaları yeterli olup ayrıca matbu halleri sunulmayacaktır. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru rehberi ve diğer belgeler için 2018 Yılı Teknik Destek Programı için web sayfası ziyaret edilebilir.

Değerlendirme

Teknik Destek başvuruları ikişer aylık halinde değerlendirmeye alınmaktadır. Her bir başvuru dönemi içerisinde gelen başvurular değerlendirilir ve uygun bulunanlar desteklenir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..