Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

GMKA ile ETİ Maden “Enerji ve Bor” Konuştu

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) uzmanları ile Eti Maden’in Hidrojen Ekibi, bor mineralinin hidrojen depolama konusundaki kabiliyetlerinin konuşulduğu webinar toplantısında bir araya geldi.

Bir bor şehri olan Balıkesir’de, elektrik kurulu gücünün yaklaşık %50’sinin yenilenebilir kaynaklardan oluşması ile birlikte bor ve yenilenebilir enerji konusu GMKA tarafından gündeme alınmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda, Bölgede 2 önemli işletmesi olan, GMKA’nın önemli paydaşlarından ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün hidrojen çalışmalarını yürüten ekibi ve GMKA uzmanları “bor ve enerji” başlıklarını masaya yatırdılar. Ayrıca uzmanlar yapılabilecek işbirliği konuları hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

“Yeni Pilot Çalışmalar ve Yatırımlar İçin Muhtemel Yer Yine Balıkesir”

Toplantıda, Bölgede yeşil/mavi hidrojen üretimi ve kullanımı konusunda önemli çalışmaların gerçekleştirilebileceği, ayrıca hacimsel ve gravimetrik olarak en fazla hidrojen depolayabilen malzemelerin başında gelen bor uç ürünlerinin, farklı Bor-Hidrojen bileşiklerinin üretimi noktasında önümüzdeki dönemde Eti Maden’in gündeminde daha fazla yer işgal edebileceği belirtildi. Bor ile alakalı yeni ve inovatif ürünlerin üretim yeri genelde Balıkesir olduğunun altı çizilirken; Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu da yeni pilot çalışmalar ve yatırımlar için muhtemel yerin yine Balıkesir olacağını belirtti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gelen yeni süreçte GMKA ve Eti Maden olarak daha sık bir araya gelinmesi gerekliliği vurgulandıktan sonra, Eti Maden’in Bölgedeki son yatırımları konuşularak toplantı sona erdirildi.

GMKA, Hidrojen Ekonomisinin Canlandırılması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

TR22 Güney Marmara Bölgesi, 7 GW’ı aşan elektrik kurulu gücü ile 2019 yılı Türkiye elektrik üretiminin %12’sini sağlayarak ülke içerisinde önemli bir konuma sahip olduğunu göstermiştir. Enerji altyapısı bakımından yeni sanayi yatırımlarına hazır olan Bölgede, başta sanayi, ulaşım, konut olmak üzere her alanda enerji dönüşümünü sağlamak ve Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için GMKA tarafından çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu bağlamda; GMKA, özellikle Bölgenin yenilenebilir kaynaklarından azami derecede faydalanmak misyonuyla ve rüzgar enerjisi kurulu gücündeki Türkiye liderliği ile birlikte yenilenebilir enerjinin başkenti olma vizyonuyla yeni arayışların da içerisine girmiştir. TR22 Bölgesi’nde hidrojen ekonomisinin canlandırılması için çeşitli pilot projelerin hayata geçirilmesi noktasında Ajans çalışmalarına devam etmekte ve ilgili paydaşlarla görüşmektedir.