Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

GMKA “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” Odak Grup Toplantılarını Tamamladı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) olarak, bölgedeki tüm paydaşların Ar-Ge ve yenilik konularında bilgi ve becerilerinin arttırılmasını, sistematik problemlerin ve ihtiyaçların tespit edilerek cevaplandırılmasını, Ar-Ge ve İnovasyon sisteminin ve yönetişiminin güçlendirilmesini, bölgedeki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin istenen seviyeye çıkarılabilmesini sağlamaya yönelik olarak çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, il merkezlerine ek olarak belirlenmiş ilçe merkezlerinde bölgenin önde gelen sektör temsilcileri ve bölgedeki kamu kurum/kuruluşları ile diğer kuruluşların katılımıyla yarımşar gün süren odak grup toplantıları düzenlendi. 30 Ekim tarihinde Ezine’de Ezine Kaymakamlığı’nın, 31 Ekim tarihinde Edremit’te Edremit Ticaret Odası’nın, 1 Kasım tarihinde Bandırma’da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ve 2 Kasım tarihinde Biga’da Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle ilçe odak grup toplantıları tamamlandı.

İlçe toplantılarının ardından belirlenen önemli kurum/kuruluşlar ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilerek “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” çalışması kapsamında planlanan saha çalışmaları tamamlandı.