Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

GMKA Bölgede Mesleki Eğitimi Geliştiriyor

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından toplam bütçesi 15 Milyon TL olan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” konulu Mali Destek Programı kapsamında, 22’si Balıkesir, 12’si Çanakkale olmak üzere toplamda 34 proje ile sözleşme imzaları atıldı.

Desteklenen projeler arasında ilk sırada MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar yer alıyor. Toplamda 21 proje ile ilk sırada yer alan ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini içeren bu grubu, 4 projeyle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri takip ediyor. 2 projeyle Açık Ceza İnfaz Kurumları, 2 projeyle Üniversiteler ve yine 2 projeyle Mesleki Eğitim Merkezleri de desteklenen kurumlar arasında yer alıyor. Ayrıca 1 Gıda İhtisas OSB, 1 Meslek Yüksek Okulu ve 1 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin projesi de GMKA tarafından destekleniyor.

Temmuz 2018’de gerçekleştirilen başlangıç toplantıları ve proje uygulama eğitimlerini müteakiben destek alan projelere ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve toplamda 5.873.973,67 TL tutarında ön ödeme yapılmıştır. Toplam destek miktarı 15 milyon TL olan program kapsamında, yaklaşık %40’a karşılık gelen ara ödemelerin hak ediş esasına göre 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Program Kapsamında Yer Alan Projeler İçin Çalışmalar Devam Ediyor

2018 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve mesleki eğitim alamayan kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması hedeflenirken program kapsamında desteklenen projelerle Bölgemizdeki elektrik-elektronik, makine, tesisat, iklimlendirme, inşaat, yenilenebilir enerji ve mekatronik alanlarına faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştiren kurumların imkanları geliştiriliyor. Ayrıca bölgedeki ve ülkemizdeki argon, gaz altı ve su altı kaynakçılığı alanlarındaki nitelikli personel açığının giderilmesine yönelik projeler yürütülüyor. Dezavantajlı grupların istihdamı artırabilmek ve sosyal hayata entegrasyonlarını desteklemek adına engelsiz inovasyon merkezi, çocuk gelişimi ve eğitimi atölyeleri, giyim ve el sanatları atölyesi ile otomotiv sanayisinde ihtiyaç duyulan boşluğu gidermek için de çalışmalar devam ediyor.

Sektörlere Göre Yeni Atölyeler Kuruluyor

Bölgemizde önemli bir yere sahip olan; gıda, tarım, hayvancılık ve orman ürünleri sektörlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda açığı kapatmak için; örnek uygulama serası, ormancılık ve orman ürünleri laboratuvarı, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında güncel standartlara uygun tanı ve teşhis laboratuvarı, gıda ve su ürünleri kalite kontrol ve analiz laboratuvarı ile zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi atölyeleri kurulmaktadır. Ayrıca Bölgemizde üretilen katma değeri artırabilmek ve gelişen teknolojik gelişmelere uygun eğitim sağlayabilmek için robotik ve kodlama atölyesi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, basım, yayın ve grafik tasarım laboratuvarı, teknik çizim, üç boyutlu tasarım, baskı, medya tasarımları, sinema, televizyon, sosyal medya ve dijital oyun sektörlerinde kullanılan güncel teknolojik alt yapı ve yazılımları ile biyomedikal cihaz teknolojisi ve kimya sektöründe üst düzey profesyonel yöntem ve tekniklerin kullanılmasına imkan tanıyan atölyeler kurulmaktadır.

Bu doğrultuda sözleşme imzalanan projelerin satın alma süreçleri devam etmekte olup makine ekipman alımları ve kurulumları gerçekleştiriliyor. Makine ekipman tedarik sürecinin tamamlanmasına müteakip öncelikle eğiticilerin eğitimleri gerçekleştirilecek, daha sonra da öğrencilerin ve öğrenciler dışındaki diğer grupların meslek edinmeleri için eğitim süreçleri başlayacak.