Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Çanakkale’de İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Biga OSB Müdürlüğü, Çanakkale OSB Müdürlüğü, Çanakkale Teknopark ve KÜSİ İl Temsilciliği katılım gösterdi.

Kalkınma ajansları ve KOSGEB destekleri ile teşvik uygulamalarının ele alındığı toplantı kapsamında söz konusu desteklerin olası etkileri, düzeltilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Toplantı kapsamında TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklere ilişkin avantajlı ve dezavantajlı sayılabilecek unsurlara değinen KÜSİ İl Temsilcisi Sayın Özgür Özay; kamu üniversite sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen firma ziyaretleri esnasında destekler konusunda firmalar tarafından yapılan geri bildirimler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

KOSGEB tarafından sağlanan destekler hakkında bilgi aktaran ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KOSGEB Çanakkale İl Müdürü Sayın Barış Alural tarafından ilerleyen dönemlerde Ajansın güdümlü proje desteği özelinde gerçekleştirilebilecek çalışmalara değinildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sayın Abdullah Güç tarafından Ajans destekleri, desteklerin etkileri ve alınabilecek tedbirler değerlendirilirken; Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Recai Başaran tarafından Çanakkale’nin teşvik unsurlarından faydalanma durumuna ilişkin kısa bir sunum yapıldı.

Sağlanan destekler açısından çağrı takviminin önceden belli olmasının faydalı olabileceğini ve özellikle Ar-Ge Projeleri açısından bu tip bir uygulamanın dikkate alınabileceğini belirten Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Hacı Bekir Tuncer tarafından sanayicinin destekler hakkında bilgilendirilmesini mümkün kılacak işbirliği mekanizmasının önemi vurgulandı.

Toplantıya il sanayisinin geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerin sunulduğu bölüm ile son verildi.