Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Çanakkale’de Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesine StartUp Programı ile Katkı Sağlanıyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonluğunda, Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülmekte olan StartUp Programına yönelik başvuru ve değerlendirme süreci, iş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış, şirketleşme sürecini yeni tamamlamış, istekli Teknopark girişimleri tarafından gerçekleştirilen jüri sunumları neticesinde tamamlandı.  

Girişimlere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı sağlanması konularında mentorluk sağlanarak; pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesi konularında destek sağlanmasının hedeflendiği program kapsamında girişimler ile gerçekleştirilecek çalışmalara Mayıs ayı itibariyle başlanacak.

Program kapsamında girişimci ve iş fikrinin analiz edildiği, mevcut durumun değerlendirildiği ilk toplantı sonrasında aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilecek ve girişimciler ile birlikte geliştirilmesi sağlanacak.

  • Ürün/Hizmet, Problem ve Çözüm, Ürün ve Market
  • Müşteri Segmentleri, Pazarlama, Rekabet, Kanallar
  • İş Süreçleri, Tedarikçiler, Personel İhtiyacı, Fiyatlandırma
  • Gelir, Nakit Akışı, Finansal Analizler, Harcamalar, Karlılık
  • Değerlendirme, Geliştirme Tavsiyeleri