Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Çanakkale’de Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Amacıyla Yürütülen Mentorlük Süreci Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda, Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen, iş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış girişimciler için kuluçka programı olarak tasarlanan ‘’Start Up’’ programı, gerçekleştirilen son mentorlük görüşmeleri ile tamamlandı.

Yaklaşık 6 ay süren mentorlük süreci kapsamında girişimcilerin bireysel ve iş fikri özellikleri değerlendirilerek motivasyon kriterleri ve seviyesi belirlenmiş; geliştirilen ürün/hizmetin müşterilerin beklentilerine uygunluğu ve katma değer seviyesi incelenerek ticarileşme sürecindeki aktivitelerin etkinliği değerlendirilmiş; hedef müşterilerin talep özellikleri, iş fikrinin yer aldığı sektör ve pazarın hangi aşamada olduğu, kısa ve orta vadedeki ihtiyaçları ve rekabetin dayandığı faktörler incelenmiş; ürün/hizmet dağıtımı ve müşterilere ulaşım düzeyinin etkinliği analiz edilerek iş fikrinin gerektirdiği fiyatlama çalışması incelenerek, farklı ürün ve müşteri gruplarına yönelik ayrımlar değerlendirilmiş; ürün/hizmet grupları bazında ciro hedefleri ile gelir-gider tahmini incelenerek finansal yapıdaki dönemsel değişimler analiz edilerek gerekli görülen önlemler geliştirilmiş ve gelecek hedeflerin stratejik olarak ele alındığı, yeni bölgesel ve uluslararası açılımlar hakkında potansiyel kararlar alınarak program tamamlandı.

Mentorlük sürecinin yararlanıcısı konumunda olan girişimciler tarafından programın; finans, pazarlama, sürdürülebilir büyüme ve gelişim gibi alanlarda kendileri ve girişimleri için oldukça faydalı olduğu özellikle; kurumsallaşma, stratejik planlama ve sürdürülebilir ticari faaliyet konusunda programın kendilerine vizyon kattığı belirtildi.