Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Çanakkale’de Bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kurumları Toplantısı Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar olarak aynı Bakanlık çatısı altında faaliyet gösteren kurumların yerel düzeyde de koordineli bir şekilde ve işbirliği halinde hareket etmelerinin sağlanması amacıyla en az 3 ayda bir gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların ilki Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Çanakkale KOSGEB Müdürlüğü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Çanakkale KOSGEB Müdürü Barış Alural, Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran, teknik personel ve uzmanlar katılım gösterirken, GMKA Genel Sekreter V. Abdullah Güç telekonferans ile toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda; GMKA ve KOSGEB destekleri, GMKA tarafından hazırlanan “Güney Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” raporu ve Bakanlık tarafından hazırlanan “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” dokümanı, KOSGEB Girişimcilik Ödülü ve Verimlilik Proje Ödülleri, Çanakkale’nin dış ticaret konusunda yaşanan problemleri, Sanayi sektöründe yaşanan sorunlar, KÜSİ çalışmaları kapsamında firma ziyaretleri yapılması ve ilde KÜSİ Portalının tanıtımı, Girişimcilik Bilgi Sistemi kullanımı ve il özelinde bahsi geçen veri hizmetinden faydalanma oranının artırılması, COSME Programı kapsamındaki destekler başlıklı gündem maddeleri ele alındı.

Toplantı kapsamında; Çanakkale’de ihracat yapan firmalara yönelik ziyaretler yapılması, bahsi geçen ziyaretler kapsamında Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ve sağladığı avantajlar konusunda tanıtım yapılması, sanayicilere yönelik kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan destekler hakkında bilgi verilmesi, KOSGEB tarafından verilen Girişimcilik Ödülleri ve Bakanlığımız tarafından verilen Verimlilik Proje Ödülleri hakkında bilgilendirme yapılması ve ilin ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapılması gibi hususlar değerlendirildi.