Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

“Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” Strateji Çalıştayları Gerçekleştirildi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonluğunda, Balıkesir ve Çanakkale’de “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” çalıştayları gerçekleştirildi.

Daha önce yapılan odak toplantıları ile birlikte çalışmanın son ayağı olarak 11 Aralık tarihinde Çanakkale’de Çanakkale İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda ve 12 Aralık tarihinde Balıkesir’de GMKA Troya Toplantı Salonu’nda çalıştaylar düzenlendi. Çalıştaylara bölgesel yenilik stratejilerinin tasarlanmasında bölgedeki kilit paydaşlar katılım gösterdi. Kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılım sağladığı çalıştaylarda strateji çalışmaları ile elde edilen bulgular paylaşıldıktan sonra katılımcılardan strateji ve eylem planı dokümanı için somut fikir ve önerileri toplandı.

Çalıştaylar; bölgenin Ar-Ge potansiyeli ve teknoloji üretebilme yeteneğinin geliştirilmesi, teknoloji düzeyi yüksek doğrudan sermaye yatırımlarının bölgeye çekilmesi, KOBİ’lerin marka ve özgün tasarım yaratma ve Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerini artırması amaçları doğrultusunda gerçekleştirildi.