Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Akademisyen ve Öğrencilerden Bölgeye Teknik Gezi

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Stüdyosu kapsamında akademisyen ve öğrencilerden oluşan bir ekip tarafından Balıkesir-Çanakkale bölgesine teknik bir gezi düzenlendi.

Akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip; afet yönetimi, halk eğitim merkezlerinin etkileri, çevre kirliliği ve çevresel sürdürülebilirlik, doğal gıda üretimi, ürün ve ürün çeşitliliği, kültür ve tabiat varlıkları yönetimi, kırsal turizm, yaratıcı ve kültürel endüstriler ile zeytin konularında çalışmalar yaptı. Ayrıca ekip tarafından teknik gezi süresince bölgesel gelişmede ve kent-kır ilişkilerinde rolü olan aktörlerle/paydaşlarla bir araya gelmeyi ve bölge hakkında bilgiler edinmeyi planlamış ve bu kapsamda Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Projenin amacı olarak Güney Marmara bölgesinde Edremit Alt Planlama Bölgesi özelinde kır-kent teması çerçevesinde ve seçilen alt tema-sektör odağında tematik bir stratejik mekansal plan üretmek olarak belirlendi.