Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

“4. Uluslararası Termal ve Sağlık Zirvesi 3. Danışma Kurulu Toplantısı” Gerçekleştirildi

24-25 Eylül tarihlerinde Edremit’te gerçekleştirilecek, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonluğundaki 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nin 3. Danışma Kurulu Toplantısı Edremit’te Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlığında yapıldı.

Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak’ın moderasyonundaki toplantıda; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, termal kaynağı bulunan ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kültür ve turizm ile sağlık il müdürlükleri, üniversiteler, odalar ve borsaların yanı sıra ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de katılım sağladı.

Eylül’de gerçekleştirilecek toplantıda zirve hazırlıkları görüşülürken, Edremit ve Körfez Bölgesi özelinde termal sağlık konusunda yapılabilecekler tartışıldı. “4. Uluslararası Termal ve Sağlık Zirvesi” ile 20 ilçesinin 13’ünde jeotermal kaynak bulunan Balıkesir’in termal ve sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Toplantıda Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin faaliyetlerini katılımcılara aktaran Emin Çakmak, Afyon, Denizli ve Sivas’tan sonra 4.sü Edremit’te düzenlenecek zirve ile Balıkesir sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası alanda ne şekilde tanıtılacağından detaylarıyla bahsetti. Yapılan sunumda, Konseyin kurumsal yapısı tanıtılarak 91 ülkede 165 network ofisi ile faaliyet gösterdiği, medikal, spa-wellness, termal, ileri aktif yaşam ve engelsiz turizm olmak üzere 5 segment üzerinde yoğunlaşıldığı aktarıldı. Mevcut durumda 18 ilde yabancı hasta hizmeti verildiği ve Balıkesir’in bu liste için aday il olduğu anlatıldı. 2018’de sağlık termal turizm potansiyeli pazarının 650 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı, Türkiye’nin bu pastadan 890.000 hasta ile 8,5 milyar dolar pay aldığı aktarıldı.

Hedef olarak 56 ülkeden 250 yabancı, 160 yerli acenta ve 56 yabancı basın mensubu bekleniyor.

Eylül ayında yapılacak zirvede hedef olarak 56 ülkeden 250 yabancı acenta, 160 yerli acenta, 56 yabancı basın mensubu, 15-20 yabancı TV kanalı olmak üzere şehirdışından 450 kişilik katılım bekleniyor. 25 Eylülde geliş, 26 Eylülde tesis ziyaretleri, 27 Eylülde zirve, 28 Eylülde bölge turistik turu, Gönen’e geçiş ve Gönen turu, 29-30 Eylülde ülkelere dönüş yapılması şeklindeki bir program düzenlenecek.

Toplantıda programın finansmanı kapsamında taraflarca imzalanan protokole bir kez daha değinilirken; Konsey, valilik, belediyeler, odalar ve borsalar, oteller ile GMKA tarafından destek verilecek unsurlar taraflara aktarıldı. Zirvenin ardından 5 yıl süresince uluslararası alanda tanıtıma devam edileceği ve uzun vadede ilin termal şehir vasfına sahip olması için gerekli çalışmaların yapılması planlanıyor. Bu kapsamda zirve öncesi ve sonrasında yerel kurumlardan talep edilen hususlar katılımcılara aktarıldı. İlçelerde kür merkezlerinin hızlıca hayata geçmesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının tamamlanması, Konsey ile işbirliği yapacak bir termal ve sağlık turizmi derneğinin kurulması, uluslararası ve yerel etkinliklere katılım sağlanması talepleri paylaşıldı. Edremit Belediye Başkanı bisiklet ve yürüyüş yolları çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, Balıkesir Valisi Yazıcı, dernek kurulması konusunda koordine edici bir kuruma ihtiyaç duyulduğunu belirterek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda dernek kurulmasına karar verildi.

“Sağlık turizminde Balıkesir’i yabancı hasta çeken 19. il yapmayı arzuluyoruz.”

Sunumun tamamlanmasının ardından Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği yöneticisi Gürol Demir, Çanakkale – İda – Bergama tarih ve kültür rotası üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Balıkesir’in yer aldığı coğrafyanın termal ve sağlık turizmi adına taşıdığı potansiyelle ilgili tarihi bir bilgilendirme de yapılırken, sunumların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü, zirve için gezi programının GMKA ile birlikte hazırlandığı bilgisini paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel konuyu çok önemsediklerini, sağlık turizminde Balıkesir’i yabancı hasta çeken 19. il yapmayı arzuladıklarını ifade etti.

56 ülke ve 161 şehirden katılım beklenen “4. Uluslararası Termal ve Sağlık Zirvesi”nin 3. Danışma Kurulu Toplantısı, toplantıya katılan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. Program, teşekkür ve kapanış konuşmalarının ardından 4. danışma kurulu toplantısının Haziran ayında Sındırgı ilçesinde gerçekleştirileceği duyurusu ile son buldu.