Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2019 Yılının İlk Idea2Product Etkinliği Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) koordinasyonluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Teknopark ile işbirliği ile, Çanakkale ilinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Idea2Product etkinliği gerçekleştirildi.

Tasarım odaklı düşünce ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan 2 günlük uygulama ağırlıklı eğitim etkinliği ile teknolojik, katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarmayı hedefleyen öğrenciler; iş kurma, iş modeli oluşturma ve iş modelini doğru şekilde sunma konularında bilgilendirildi.

Etkinliğin ilk gününde katılımcılara girişimcilik ekosistemi hakkında bilgiler verilirken iş fikri buldurmaya yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Uygulanan metotlar sayesinde katılımcılar arasından oluşturulan her bir grubun en az 1 iş fikri oluşturması sağlandı. Etkinliğin ikinci gününde katılımcılar iş fikirlerinin; uygulanabilirlik, ticarileşebilirlik ve yenilikçi özelliklerini diğer gruplara aktararak diğer gruplardan gelen geri bildirimler ışığında iş fikirleri revize etti ve iş fikirlerine yönelik 3 boyutlu prototipler hazırladı. İş fikirlerine yönelik gerçekleştirilen ön fizibilite çalışması ile 2 günlük etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.