Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Anket Formu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce 26.10.2018 tarihinde başlatılan çalışma doğrultusunda kalkınma ajansları ülke genelinde “MİLLİ TEKNOLOJİ,  GÜÇLÜ SANAYİ HAMLESİ YOLUNDA SANAYİMİZİN GELECEĞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” gündemiyle toplanacaktır.

20 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’da Ajansımız Balıkesir Hizmet Binasında Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bölge paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda 11 başlık altında sanayide sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Toplantıda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor haline getirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır. Bu sebeple ortaya konulacak raporda Balıkesir ve Çanakkale sanayisinin tüm sorunlarına vurgu yapılabilmesi önem arz etmektedir.

Planlanan toplantının etkili ve verimli şekilde geçebilmesi adına aşağıda yer alan başlıklar ile ilgili paydaşların sorun ve çözüm önerileri belirlemesi ve toplantıya hazırlıklı bir şekilde katılım sağlaması faydalı olacaktır. Tarafınızca belirlenen sorun ve çözüm önerilerinin aşağıdaki linkte yer alan tablolara işlenerek 19 Kasım 2018 Pazartesi saat 17:00’a kadar ppkb@gmka.gov.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Sorun ve çözüm önerilerinin yazıldığı tablolara istediğiniz kadar yeni satır ekleyebilirsiniz.

İndirmek İçin Tıklayınız