Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2020-2023 Yılı İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP’un genel amacı; TR22 Bölgesi’nde potansiyele sahip metal sanayi, kimya, doğal taş, tarıma dayalı sanayi, orman endüstrisi ve mobilya sektörlerinde yüksek katma değerli üretim sağlanması ve bölgesel rekabetin artırılmasıdır.

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP’un özel amaçları ise şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması

  2. Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması

  3. Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi

  4. İnsan kaynağı niteliğinin artırılması

Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi

Ajansımız tarafından hazırlanan İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nda TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin imalat sanayiinde mevcut durumu incelenmiş; bölgenin sanayileşme açısından, komşu bölgelere kıyasla geride kaldığı ve gelişmeye ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bölgede faaliyet gösteren firmaların birçoğunun aile şirketi olduğu, bu şirketler içinde profesyoneller tarafından yönetilenlerin sayısının az olduğu ve firmaların kurumsallaşma eğilimlerinin zayıf olduğu görülmüştür. Bu durumun bölgenin imalat potansiyelini doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Vizyoner bakış açısına sahip olmayan, ar-ge ve yenilikçiliğe önem vermeyen, geleneksel yönetim ve üretim anlayışı ile faaliyet gösteren işletmeler küresel ekonomik gelişmelere de ayak uyduramamaktadır. Bu sebeple bölgede yer alan işletmelerde yönetim altyapısı, üretim altyapısı ve sürdürülebilir altyapının ele alınarak kurumsal altyapının geliştirilmesi, ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, insan kaynağı niteliklerinin artırılması rekabetçi piyasa koşullarında var olma mücadelesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nda yapılan sektörel katma değerler analizi ve 3 yıldız analizine göre bölgede öne çıkan imalat sanayi sektörleri gıda, kimyasallar ve kimyasal ürünler, ağaç ve orman ürünleri, ana metal sanayi, mobilya ve madenciliktir. Bölgenin imalat sanayi potansiyelinin çoğunluğunu oluşturan bu sektörlere özel önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Ön Risk Değerlendirmesi

Ajansımız tarafından hazırlanan İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nda da belirtildiği üzere TR22 Bölgesi orta gelir tuzağında olan bölgeler arasındadır. Bu sebeple bölgede imalat sanayiinde gelişmenin yavaş ilerlemesi gibi riskler bulunmaktadır. Bölge, Marmara Bölgesi’nde ekonomik gelişmişlik seviyesi yüksek olan bölgeler arasında konumlanmıştır. Önemli sanayi kentlerini barındıran bu bölgelerin güncel gelişme trendlerini daha iyi yakalaması, rekabetçilik düzeylerinin bölgemizden daha yüksek olması ve dolayısıyla Bölgemizde yeni yatırımların gerçekleşme olasılığının düşük kalması riski bulunmaktır. Bu sebeple Bölgemizde yer alan firmaların kurumsallık, profesyonellik, verimlilik, yenilik vb. konularında kapasitelerinin geliştirmesi önem arz etmekte olup özellikle katma değeri yüksek olan sektörlere ağırlık verilmesi ve rekabetçilik düzeyinin artırılmasına SOP kapsamında odaklanılmıştır.