Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2018-2020 Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP

2016 verilerine göre Bölge genelinde lisanslı tesislere geliş sayısı Balıkesir’de yerli turist için Türkiye’nin %3,6’sı, yabancı turist için %0,4’ü; Çanakkale’de yerli turist için %1,4’ü ve yabancı turist için %0,5’idir. Balıkesir’de yerli turist geceleme sayısı ülkenin %3,7’si düzeyindeyken yabancı turist için bu oran %0,2’dir; Çanakkale’de ise oranlar sırasıyla %1,7 ve %0,2 olarak gerçekleşmiştir. Her iki veri de Bölge’nin özellikle yabancı turisti çekmekte yetersiz kaldığına işaret etmektedir. Mevcut durum 2016 yılına özgü değildir. 2012 yılından itibaren 5 yıllık rakamlara bakıldığında, tesise geliş sayıları genel olarak ülke turizmindeki değişimlerle örtüşmemiştir.

Bölge tesislerinde geceleme sayılarının tesise geliş sayılarına yakın olması, Bölgeye çekilen turistlerin büyük çoğunluğunun bir geceden uzun konaklamadığına ve turizm acentelerinin TR22 Bölgesini bir ‘geçiş güzergâhı’ olarak değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP kapsamında yapılacak çalışmalar Bölgede en yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilen turizm destinasyonlarının geliştirilerek Bölgeye çekilecek yerli ve yabancı turist ve turizm yatırımı sayısının artırılmasına odaklanmıştır.

Bölgenin geneline yaygın olan termal turizm merkezlerinin turistler için daha ilgi çekici destinasyonlar hâline getirilmesi ve 2018 Troia Yılı ile birlikte başlayıp devam edecek olan kültür turizmi hareketinin sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. 

Termal Turizm

Türkiye jeotermal kaynaklarının büyük bölümü ülkenin batısında ve önemli bir kısmı da Bölgemizde bulunmaktadır. Balıkesir’de 8, Çanakkale’de ise 4 adet termal turizm merkezi vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Termal Turizm Master Planında (2007-2023) öngörülen “Balıkesir İli Termal Turizm Destinasyonu”nda il genelinde toplam 92.000 yatak kapasitesi hedeflenmiştir. Termal Turizm Master Planında öngörülen “Çanakkale İli Termal Turizm Destinasyonu”nda ise il genelinde toplam 102.500 yatak kapasitesi hedeflenmiştir. Bölgenin termal turizm rotaları ve termal turizm kaynaklı oluşturulan ekonomik habitat, Termal Turizm Master Planında ortaya konmuştur. Bu kapsamda Bölge kaynakları Termal Turizm Merkezi olarak belirlenen alanlar arasında öne çıkmakta ve Bölgenin ihtiyacı olan dönüşümü sağlamak için önemli bir turizm avantajı olarak görülmektedir.

İstanbul-İzmir-Ankara karayolunun bağlantı noktası olan Susurluk ilçesindeki Kepekler termal turizm merkezine, su sıcaklığı ve debisinin elverişli olması, erişilebilirliği ve yatırıma uygun alanların varlığı sebebiyle cazip bir turizm destinasyonu olup, Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP kapsamında özel olarak odaklanılmıştır.

Aynı şekilde, Bozcaada-Çanakkale-Kazdağları turizm aksının merkezinde, tarihi Troas Bölgesinde ve Alexiandria Troas antik kentine komşu bir konumda yer alan Kestanbol termal turizm merkezinin yüksek bir turizm potansiyeli arz ettiği değerlendirilmiş olup, bu destinasyona özel olarak odaklanılmıştır.

Kültür Turizmi

Ülkemiz sınırları içindeki antik kentlerin büyük çoğunluğu Batı Anadolu’da yer almakta olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bunların 15’i Balıkesir, 41’i Çanakkale’de yer almaktadır. Bu 41 antik kentten biri olan Troia, uluslararası bilinirliği ile bu antik kentler içinde en yüksek potansiyele sahip olanıdır.

Troia’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınışının 20. Yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 Troia Yılı olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıkların kurguladığı faaliyetlerin yanı sıra Ajansımızın da üye olduğu 2018 Troia Yılı İcra Komitesi’nce yıllara sâri ve geniş kapsamlı bir faaliyetler zinciri planlanmıştır. Komite, kamu, üniversite, sivil toplum ve özel sektörden temsilcileri bir araya getirerek 2018 Troia Yılı faaliyetlerini koordine etmekte; yerel ölçekte restorasyon, imar ve çevre düzenlemesi; ulusal ve uluslararası ölçekte ise tanıtım faaliyetlerinin eşgüdüm ve işbirliği içerisinde yürütülmesine öncülük etmektedir.

Hâlihazırda yılda yaklaşık 350 bin turistin ziyaret ettiği Troia antik kentinin yürütülecek faaliyetler sonucunda çekeceği turist sayısının önemli ölçüde artacağı ve Troas Bölgesinde turizm hareketliliğini tetikleyeceği değerlendirilmektedir.

2018 yılı ve sonrasında sürmesi beklenen bu hareketliliğin Bölgemiz açısından etkin şekilde yönetilmesi ve azami faydanın elde edilmesi amacıyla Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP kapsamında Troas Bölgesine özel olarak odaklanılmıştır.