Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2018-2020 Kurumsal Gelişim SOP

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiş yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda “Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Ajansın amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Faaliyete geçtiğinden bu yana kurumsallaşma sürecinde önemli adımlar atmış olan Güney Marmara Kalkınma Ajansı; Balıkesir ve Çanakkale’de ekonomik ve sosyal ve çevresel alanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ajansımız tarafından sağlanan mali ve teknik destekler, Bölgenin tanıtımının yapılması, yatırım ortamının geliştirilerek Bölgeye yatırımcı çekilmesi ve planlama faaliyetleri bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal alanda önemli katma değer sağlamıştır. Bölgenin geleceğini inşa etmek üzere, kalkınmanın sürdürülebilirliğini ve kaynakların etkin kullanımını hedefleyen Ajans, çalışmalarını “Bölgenin bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olma” yolunda devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programının hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 2017-2021 yılları GMKA Stratejik Planı’nda da “Güçlü Kurumsal Yapı” Stratejik Amaç olarak belirlenmiştir. Ajansın bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin planlı ve sürekli hale getirilmesi, Stratejik Planda amaçlar arasında yer alan “Güçlü Kurumsal Yapı” amacı doğrultusunda, Ajans faaliyetlerinde verimlilik ve üretkenliğin artırılması amacıyla fiziki, teknik ve yapısal iyileştirmeler yapılması ve ajansın insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi Kurumsal Gelişim Sonuç Odaklı Programının temel hedefidir.