Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Başvuru Rehberinde "Yararlanıcıların desteklenen projeleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, satınalma ve ihale usul ve esasları doğrudan kanun veya yönetmelikle belirlenen kurum ve kuruluşlarca kendi mevzuatlarına göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberinde belirtilen doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılır." Hükmü yer almaktadır. Proje uygulama döneminde DMO'dan temin yöntemi, kurum/kuruluşların kendi usulleri çerçevesinde uygun olarak değerlendirildiği takdirde uygulanabilir. Ancak başvuru aşamasında 3 adet proforma fatura ve piyasa araştırma tutanağı sunulması gerekmektedir.

Proje hesabından (Ziraat Bankası Balıkesir ve Çanakkale Merkez Şubelerinden açılacak) ve proje süresi içinde gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılacak ödemelerde, Ajans tarafından ilave olarak ithalat belgesi istenmemektedir.

Kays üzerinden “Destekleyici Belge Listesi” bölümünde boş format mevcuttur. Bu format doldurulup yüklenecektir. Ayrıca, özgeçmiş konusu özelinde, projede görev alacak kilit personelin özgeçmişlerinin doldurularak covid@gmka.gov.tr e-posta adresine başvuru ile eşzamanlı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru rehberinde fikir vermesi amacıyla verilen örnek müdahale alanları, muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliğine uygun olan ve bu alanlarda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir. Örnek müdahale alanları doğrudan ilişki kurulması adına değil benzer çağrışımlar yapılabilmesi adına rehberde yer almaktadır.

Piyasa araştırması için 3 adet fiyat teklifi uygun kabul edilmektedir.

Maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak EK B-3 formunda ifade edilmesi, birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden bağımsız olarak toplam maliyeti 100.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için:

a. Mal ve hizmet alımlarında: Toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren teknik şartname ve piyasa araştırması

b. Yapım (inşaat) işlerinde: Uygulama projesi, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini sunulması gerekmektedir.

Proje uygulama sürecinde satın alımı yapılan her bir ürün/hizmet için uygun piyasa araştırması ve gerekli satınalma dokümanları talep edilmekte olup götürü bedel kabul edilmemektedir.  

Mal alımlarında teknik şartname gerekliliklerini sağlayan en avantajlı teklifin kabul edilmesi gerekmektedir.

Proje hesapları  T.C. Ziraat Bankası Balıkesir ve Çanakkale Merkez şubelerinde açtırılacaktır.

Kredi için herhangi bir anlaşmamız bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında ön ödeme %60 olarak belirlenmiş olup yararlanıcının proje koşulları, risk faktörleri göz önüne alınarak azaltılabilir. Projenin tamamlanması sonrasında nihai ödeme hakediş usulüne göre ödenecektir.

Maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak EK B-3 formunda ifade edilmesi, birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden bağımsız olarak toplam maliyeti 100.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için:

a. Mal ve hizmet alımlarında: Toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren teknik şartname ve piyasa araştırması

b. Yapım (inşaat) işlerinde: Uygulama projesi, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini sunulması gerekmektedir.

Proje uygulama sürecinde satın alımı yapılan her bir ürün/hizmet için uygun piyasa araştırması ve gerekli satınalma dokümanları talep edilmekte olup götürü bedel kabul edilmemektedir.  

Personel giderlerini 1 İnsan Kaynakları  1.1. Maaşlar bütçe başlığı altında her personel için ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.  “Proje kapsamında projenin uygulamasına hizmet edecek uzmanlığa yönelik istihdam yapılabilir. Her halükarda personel istihdamı toplam bütçenin %15’ini geçemez.” Hususuna dikkat edilmelidir.

Hammadde giderlerinizi 3 Ekipman ve Malzeme başlığı altında yer alan 3.5. Diğer kalemine giriş yapabilirsiniz.

Birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden bağımsız olarak toplam maliyeti 100.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için teknik şartname ve piyasa araştırması gerekmektedir.

Bu program kapsamında ön ödeme %60 olarak belirlenmiş olup yararlanıcının proje koşulları, risk faktörleri göz önüne alınarak azaltılabilir. Projenin tamamlanması sonrasında nihai ödeme hakediş usulüne göre ödenecektir.

Başarılı proje sahipleri ile sözleşme imzalandıktan sonra projenin yürütülememesi durumunda (mücbir sebepler hariç) sözleşmede yer alan cezai yaptırımların yürürlüğe gireceği unutulmamalıdır. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Başvuru Rehberinde yer alan bütün hükümler ve diğer mevzuat hükümleri kabul edilmiş olacağından söz konusu hükümlerin dikkatlice gözden geçirilmesi tavsiye olunmaktadır.

Proje kapsamında projenin uygulamasına hizmet edecek uzmanlığa yönelik istihdam yapılabilir. Her halükarda personel istihdamı toplam bütçenin %15’ini geçemez.

İnsan Kaynakları bütçe başlığı altında yalnızca iş akdi ile bordrolu çalıştırılacak ve yeni istihdam edilecek personele ilişkin maliyetler yer almalıdır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..