Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığı sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklık ve ağların güçlendirilmesini hedefleyen yeni bir hibe programı başlattı.

3 Temmuz 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Sivil Toplum Sektörü altında yürütülüyor. Sivil toplum kuruluşlarının kamunun politika ve karar alma süreçlerine daha fazla katılımını destekleyen bu hibe programı ile örgütlü aktif vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi, aralarındaki işbirliğinin desteklenmesi ve kamu sektörüyle daha güçlü işbirlikleri kurulması hedefleniyor.

Hibe desteklerinden faydalanmak isteyenler sivil toplum kuruluşlarını ve aktivistleri destekleyecek yasal ve mali çerçevenin iyileştirilmesi; STK – kamu işbirliğinin güçlendirilmesi ve STK’ların hem kurumsal hem yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik proje tasarlayıp, sunabiliyor. Başvuru sahiplerinin faaliyetlerini tasarlarken bu öncelikli alanlardan en az ikisine projelerinde yer vermesi gerekiyor.

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Desteklerine Kimler Başvurabilir

Hibe desteklerine başvuracak STK’ların,

  • Hibe çağrısına çıkılan 3 Temmuz 2017 tarihinden önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,
  • Türkiye’de kurulu bir STK (dernek, vakıf veya bunların federasyon veya konfederasyonları) olması,
  • Belediyeler ve Üniversiteler bu hibe desteğinden eş-başvuran olarak faydalanabiliyor.
  • Başvuran kuruluşların biri Türkiye’de olmak üzere en az iki eş-başvuran ile ortak başvuru yapması gerekiyor.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

  • Tüm proje faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşiyor olması şartı bulunuyor. Ancak başvuruda, gerekçesi açıklanması durumunda, bazı proje faaliyetlerinin yurtdışında gerçekleştirilmesi de mümkün. Bu durumda, bu faaliyetlerin projenin büyük bölümünü oluşturmaması da gerekiyor.
  • Proje uygulama süresi en az 18 en fazla 24 ay olabiliyor.

Ne Kadar Hibe Desteği Veriliyor

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programının toplam bütçesi 2 milyon 500 bin avrodur. Başvuru sahipleri proje faaliyetleri için en az 250 en fazla 500 bin avroya kadar hibe desteği alabiliyor. Hibe tutarı toplam uygun maliyetlerin en az yüzde 50, en çok yüzde 90’ı olabilir.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılır

  • Başvurular İngilizce yapılıyor.
  • Başvurular ilk aşamada Hibe Başvuru rehberi A Bölümünde belirtilen Ön Teklif (Concept Note) doldurularak Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB) yapılıyor. İlk değerlendirme sadece bu ön teklif üzerinden yapılacağından, başka bir ek doküman gönderilmesi gerekmiyor.
  • Bir kuruluş başvuru sahibi veya eş-başvuran olarak sadece bir başvuru yapabiliyor, yalnızca bir hibeden yararlanabiliyor.
  • Ön teklifler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu kısa listeye kalan başvuru sahiplerinden Hibe Başvuru Formu B Bölümünü yine İngilizce doldurarak mantıksal çerçeve ve bütçeleri ile birlikte başvurularını tamamlaması isteniyor.

Son Başvuru Tarihi

Ön tekliften oluşan ilk başvuruların 6 Ekim 2017 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.