Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına % 50 Hibe Desteği Uygulaması Başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 12.Etap başvurularına ilişkin, 2017/22 sayılı Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuruların, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, Bakanlığın internet sayfasından www.tarim.gov.tr yapılması gerekmektedir.

Başvurular yeni tesis, mevcut bir tesisin kapasitesinin arttırılması, teknolojisinin yenilenmesi ya da yarıda kalan bir projenin tamamlanması niteliklerinde olmalıdır.

Yapılacak Projelerin, İnşaat Yapım Giderleri ve Makine Ekipman alım giderleri destekleme kapsamında olup, hibe tutarı proje tutarının % 50'sidir. Projenin tamamının KDV giderleri yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

İlimizde desteklenecek konular

1- Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (yaş sebze, meyve tasnif, paketleme ve depolama konuları hariç)

2- Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbahalar.

3- Soğuk Hava Depoları

4- Çelik Silo

5- Hayvansal ve Bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi, depolanması

6- Yenilenebilir enerji kullanan seralar.

7- Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri

8- Kırsal Ekonomik alt yapı konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları.

Proje Konuları Desteklenme Tutarları

  • Yeni Tesis Olan Projelerde: 2.000.000 ₺ (Hibeye esas tutarı),
  • Kapasite Arttırımı ve Teknoloji Yenileme Projelerinde : 1.500.000 ₺
  • Tamamlama konularında 1.750.000 ₺ üst limitlerini geçemez.
  • Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanır. % 50 sine hibe desteği ödemesi yapılır.
  • Hibeye esas proje tutarı alt limiti 30.000 ₺'dir.
  • Kırsal ekonomik alt yapı konularından çiftlik faaliyetlerini geliştirme konularında hibeye esas tutar 500.000 ₺'yi geçemez.
  • Bu programda küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesisleri desteklenir.