Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

TR22 Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Çalışmaları Hız Kazanıyor!

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Eti Maden ve Limak Çimento, bor ara ürünleri ve atıklarının çimento sektöründe kullanılması ile ilgili bir araya geldi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22 Bölgesi’nin çevresel sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için politikalar geliştirmeye ve bu politikalar doğrultusunda faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı kaynak verimliliği teması kapsamında gerçekleştirilen endüstriyel simbiyoz çalışmalarının bir parçası olarak, Bölgede üretim tesisleri olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Limak Çimento’nun bir araya getirildiği online bir toplantı gerçekleştirildi.

Bor ara ürünleri ve atıklarının çimento üretiminde kullanılması konusunun etraflıca değerlendirildiği toplantıya Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Daire Başkanı, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı, Limak Çimento Grup Ar-Ge ve Teknik Merkez Direktörü, Grup Proses, Operasyon Planlama ve Dijital Teknolojiler Direktörü ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP Birimi uzmanları katılım sağladı.

TR22 Bölgesi’nde Yeşil Mutabakat doğrultusunda gerçekleştirilen yenilenebilir enerji çalışmaları ve Ajansın endüstriyel simbiyoz konusunda yaptığı çalışmaların anlatılmasıyla başlayan toplantıda, bor ara ürünlerinin çimento sektöründe kullanımı, gerçekleştirilen laboratuvar analiz çalışmaları, çimento sektöründe yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve atıkların değerlendirilmesi konularında sunumlar gerçekleştirildi. Tüm taraflarca söz konusu endüstriyel simbiyoz olanağının hayata geçmesi için işbirliği protokolü yapılması konusunda mutabık kalındı.

Bir bor şehri olan Balıkesir, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Bandırma ve Bigadiç’teki iki büyük Bor İşletmesine ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda yerleşkesi Balıkesir’de bulunan Limak Çimento Fabrikası da uzun yıllardır üretimine devam etmekte olup özellikle Türkiye’de sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında en düşük enerji maliyeti ile çimento üreten işletme unvanına sahiptir. Bu noktada iki önemli paydaşın bir araya getirilmesi bölgemizde endüstriyel simbiyoz olanaklarının yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olmuştur.