Haber Galerisi

GMKA SOGEP ile Sosyal Kalkınmaya Yön Veriyor

27 Ocak 2023

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Güney Marmara’nın sosyal kalkınma düzeyi yükselirken dezavantajlı bireylerin istihdam edilmesinin de kapısı aralanıyor.

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2019 yılı bu yana her yıl Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) uygulanıyor.

SOGEP kapsamında her ilde Bakanlık tarafından en fazla 4 projenin desteklenebildiği 2022 yılı uygulamasında; toplam yatırım tutarı 14.6 Milyon TL olan Balıkesir’den 3, Çanakkale’den 4 toplam 7 proje Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (GMKA) 10 Milyon TL hibe almaya hak kazandı.

Her geçen yıl Bölgede desteklenen proje sayısını artırarak SOGEP kapsamında tüm iller için oluşturulan bütçeden daha fazla kaynağı Balıkesir ve Çanakkale’ye kazandırmaya devam ettiklerinin altını çizen GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, sürdürülebilir kalkınmanın temini için sosyal gelişmişliği artırmayı hedefleyen projelerin yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirtti.

SOGEP İle; Pazarlama İmkanları Gelişiyor, Sosyal Hayata Entegrasyon Artıyor, İstihdam Sağlanıyor

Bugüne kadar mevsimlik tarım işçilerinin konaklama şartlarını iyileştiren, jeotermal ile meyve ve sebze kurutma fabrikasında istihdam sağlayan, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu artıran, yöresel değerlerin üretimini ve pazarlama imkanlarını geliştirerek kırsal kalkınmaya katkı sunan, roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgede eğitim ve üretim merkezi oluşturan, kadın kooperatifleri başta olmak üzere tarımda ortak iş yapma kültürünü geliştiren farklı sosyal boyutlarda birçok projenin GMKA tarafından desteklendiğini belirten Güç, “istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri doğrultusunda geliştirilen proje fikirlerinin en geç 21 Şubat 2023 Salı günü saat 17:00’ye kadar GMKA internet sitesi üzerinden sunulmasını bekliyoruz.” dedi.

Desteklenecek proje tekliflerinin asgari bütçesinin 1 Milyon TL olarak belirlendiği, başvuru ve detayların GMKA internet sitesinde yer aldığı program kapsamında uygun öncelikler doğrultusunda hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan kar amacı gütmeyen yararlanıcıların projeleri azami yüzde 90, kar amacı güden yararlanıcıların projeleri ise azami yüzde 50 oranında hibe alabiliyor.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..