Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (URGE) Desteklenmesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülen “URGE Projeleri” KOBİ’lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir. URGE’nin vizyonu yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak İşbirliği Kuruluşlarının önderliğinde firmalar arasında kurulan işbirlikleri ile ihracat seferberliği başlatmaktır. Bu kapsamda ihracatın tabana yayılmasına yönelik çalışmalar ile sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması amaçlanmıştır. URGE sistematiği henüz ihracat gerçekleştirmemiş veya nispeten sınırlı değerde ihracat yapmakta olan firmalarımıza odaklanılan bir yaklaşım geliştirmiş olup; firmalarımızın mukim işbirliği kuruluşları koordinasyonunda proje mantığı içerisinde bir araya gelerek ihracata yönelmelerini sağlamak hedefiyle ihracat odaklı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti ile sanal yurtdışı pazarlama faaliyetlerinden faydalanmalarını içermektedir.

Söz konusu URGE destekleri hakkında 25 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00’da Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi yetkililerinin katılımıyla bölgemize yönelik çevrimiçi bir toplantı düzenlenecek olup, ilgili toplantıya aşağıda yer alan link ile formu doldurarak katılım sağlayabilirsiniz.

Kayıt Formu