Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Ufuk 2020 Programı Avrupa Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) tarafından AB’yi modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmek amacıyla aşağıda belirtilen hedefler ortaya konulmuştur.

 • 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi
 • Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması
 • Hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması

Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı 22 Eylül 2020 tarihinde açılmıştır. Çağrı, 2050 yılına kadar AB’nin karbonsuz ekonomiye geçişinin tamamlanması konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çağrının toplam bütçesi 1 Milyar Euro’dur. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir.

Kimler başvurabilir?

Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı’na

 • En az 3 farklı AB üye ya da AB asosiye ülkesindeki,
 • Sanayi, KOBİ, üniversite, Araştırma Merkezi, STK, ulusal/yerel yönetimler, kamu kurum/kuruluşları gibi farklı kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumlar

başvurabilmektedir.

Başvuru Şekli

Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı kapsamındaki proje başvuruları, Avrupa Komisyonunun, “Fonlama ve İhale Portalı üzerinden (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) , başvuruya açık konu başlığı seçilerek, elektronik olarak proje koordinatörü kuruluş tarafından yapılmaktadır. Çağrı ile ilgili detay bilgiye Ufuk2020 programının ulusal koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanmış olan, https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-mutabakat-green-deal-cagri-programi-yayinlandi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Proje konuları

Bahse konu çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmektedir. Bu alanlar;

 1. İklim değişikliği ile mücadele
 2. Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji
 3. Temiz ve döngüsel ekonomide sanayi
 4. Enerji ve kaynak verimli binalar
 5. Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım
 6. Tarladan çatala (sofraya) tarım
 7. Biyoçeşitlilik ve ekosistem
 8. Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre
 9. Avrupa Yeşil Mutabakatının desteklenmesi için bilgi birikimlerinin güçlendirilmesi
 10. Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması