Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

TR22 Güney Marmara Kooperatifçilik Analizi Yayımlandı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Birimi tarafından hazırlanan TR22 Güney Marmara Kooperatifçilik Analizi Raporu yayımlandı.

Raporun ilk bölümde kooperatifçilik kavramı kooperatifçiliğin ilkeleri kooperatifçiliğin önemi ve faydaları ele alınmış, ikinci bölümde Dünya’da ve Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişimi incelenmiş, üçüncü bölümde ise Dünya’da ve Türkiye’de kooperatiflerin tespit edilmiş başlıca sorun ve ihtiyaçları tanımlanmıştır. Dördüncü Bölümde, Balıkesir ve Çanakkale’de kooperatiflerin mevcut durumları ve ilçeler bazında kooperatif katılımcılığına dair tespitler gerçekleştirilmiştir. Son bölümde ise Güney Marmara Bölgesi’nde tarımsal ve üretim kooperatiflerinde yaşanan sorunların tespiti amacıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, bölgede kooperatifçilik konusunda geliştirilmesi gereken noktalar tespit edilmiştir. Bölgede kooperatifçilik analizi kapsamında görüşleri alınan kooperatif yönetici ve ortaklarının genel görünümlerinin yanı sıra, kooperatiflerin mevcut durumları, sorun ve beklentilerinin değerlendirildiği bir analiz gerçekleştirilmiştir.

Rapora dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.