Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ve TOBB Genç Girişimciler Kurullarında Seçim Süreci Başladı!

TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ve TOBB Genç Girişimciler Kurullarında Seçim Süreci Başladı!

Kurullara üye olmak isteyen girişimciler illerindeki Oda ve Borsalara ​başvurabilmektedir. Kadın Girişimciler Kurulları ve Genç Girişimciler Kurulları seçimleri için oda – borsa üyesi, akademisyen ve öğrenci başvuruları yapılabilmektedir.

İl Kurulları, kadın girişimciliğin/genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütür.

İl Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir. İl kuruluna üye olacak genç girişimcilerin ise aynı şartla birlikte 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması gerekir. Hem Kadın Girişimciler Kurulu hem de Genç Girişimciler Kurulu için ilde bulunan bir fakülte, yüksek okul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi (Genç Girişimciler Kurulu için yaş sınırı olmaksızın) olarak belirlenebilir.

İlgili mevzuat ve diğer bilgilere http://tobbgirisimcilik.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.