Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 üncü Maddesi Gereği Alt Yüklenici Nezdinde Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin ve  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular incelenmiştir.

Başvurusu kabul edilen adayların listesi aşağıda yayımlanmıştır.

BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU SONUCU
Sedat KILA Kabul edildi
Reyhan ZORLU Kabul edildi
Nursel KARABULUT Kabul edildi
Necati ŞEN Kabul edildi
Nasuh KUTLUÖZOĞLU Kabul edildi
Muhammet Salih ÇAY Kabul edildi
Muhammed HAYAT Kabul edildi
Kemal ERYILMAZ Kabul edildi
Hüseyin BOZKURT Kabul edildi
Hülya ÖZER Kabul edildi
Hatice GÜNAY Kabul edildi
Hasan ZEYBEK Kabul edildi
Emre İÇÜZ Kabul edildi
Emine GÜR Kabul edildi
Ceylan TOSUN Kabul edildi
Ahmet TEKTAŞ Kabul edildi

Başvurusu kabul edilmeyen adayın ismi ve kabul edilmeme gerekçesi aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU SONUCU NEDENİ
Mehmet CEYLAN Kabul edilmedi Çalışmakta olduğu sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi şartlarını taşımaması.

Tespit komisyonu kararına itiraz süresi işbu ilanın Ajansın internet sitesinde yayınlanmasından itibaren 5 iş günü olup (son başvuru tarih ve saati: 2 Mart 2018 saat 18.00) başvurunun Güney Marmara Kalkınma Ajansına elden dilekçe ile yapılması gerekmektedir.  Yapılan itirazlar son başvuru tarihinden itibaren 3 iş günü içinde karara bağlanarak ilgiliye bildirilecektir.

Listenin kesinleşmesini müteakip sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilendirme Ajansımız internet sayfasında ilan edilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Önemli Hatırlatma: İlgili mevzuata göre başvuru ve/veya sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar her aşamada liste dışı bırakılacak, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.