Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Açıklandı

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Eylül ayı itibariyle ilan edilmiştir. Bu kapsamında Bakanlığa iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmış, Ajansımız tarafından teklif edilen 9 projeden 2 tanesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Desteklenmeye hak kazanan projeler için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından sözleşmeler imzalanacak proje uygulama dönemi başlayacaktır.

Bu kapsamda, desteklenmeye hak kazanan kurumlarımızı tebrik eder, projelerin Bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Proje Bütçesi (TL)

Destek Tutarı (TL)

Balıkesir Kadınları Tarımla Tarımı Suyla Kalkındıralım Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 3.524.932 2.000.000
Çanakkale Mevsimlik Tarım İşçilerinin Konaklama ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 1.996.067 1.700.000