Haber Galerisi

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) - Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir

29 Haziran 2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlatılmıştır.

Programın Amacı

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısıyla; Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacı doğrultusunda; ve Anadoludakiler markası ile topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanmaktadır.

Projeye ilişkin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) günü mesai bitimine kadar turizm@gmka.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Anadoludakiler Platformu hakkında detaylı bilgi için: https://anadoludakiler.org/

Bu bağlamda, 2024 Yılı SOGEP-Anadoludakiler kapsamında aşağıda sunulan öncelikler doğrultusunda, Anadoludakiler projesine katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

SOGEP Kapsamında Anadoludakiler Markası Altında Desteklenecek Projelere İlişkin Kriterler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı- Anadoludakiler konsepti altında desteklenebilecek projelerde aşağıda sunulan unsurların yer alması beklenmektedir:

1.Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 • Deneyim turizmi
 • Yaratıcı turizm
 • Yerel hikayeler
 • Hikayenin deneyimi
 • Yerel kültür deneyimleri
 • Yerel ürün, üretim atölyeleri

Sosyal Destek Programı kapsamında aşağıdaki unsurları içeren projeler desteklenmez

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri
 • Hali hazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler (Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış, tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.)

Kimler Proje Sunabilir?

Proje Paydaş Türü

Öncelik 1,2 ve 3

Öncelik 4

Başvuru Sahibi

(Yararlanıcı)

Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler

+

Özel Sektör İşletmeleri

Ortak

Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler + Özel Sektör İşletmeleri

İştirakçi

Siyasi partiler dışında tüm gerçek ve tüzel kişiler

 • Program kapsamında fakülte, meslek yüksekokulu ve okullar uygun başvuru sahibi değildir. Başvuruların Üniversite Rektörlüğü veya Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden sunulması gerekmektedir.

Bütçe ve Destek Limitleri

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi Bir Milyon TL’dir ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması gerekmektedir.

Destek Limitleri

KAR AMACI GÜTMEYEN

KAR AMACI GÜDEN

Asgari

Azami

Asgari

Azami

Destek Oranı (%)

-

90

-

50

Destek Miktarı (TL)

900.000

-

500.000

-

Eş Finansman (TL)

100.000

-

500.000

-

Proje Bütçesi (TL)

1.000.000

-

1.000.000

-

 

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı SOGEP-Anadoludakiler başvuru dokümanları aşağıda yer almaktadır.

Proje Bilgi Formu

Faaliyet Takvimi

Bütçe

 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..