Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan ve 2014-2020 yıllarını kapsayan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” nın yürütülmesinden sorumlu Program Otoritesidir. Program için tahsis edilmiş olan fon, doğrudan müzakerelere ve proje teklif çağrıları sonucunda seçilen projeler aracılığıyla kullandırılmaktadır.

Bu itibarla, Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’nın

  • İmalat Sanayi
  • Araştırma ve Geliştirme ile
  • Teknoloji Transferi ve Ticarileşme

faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrı için belirlenen son başvuru tarihi  09 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir.

Her bir çağrı için Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan “Proje Teklif Çağrısı Rehberi ve Ekleri” ile proje sunacak kurumlara yol göstermesi amacıyla hazırlanan “Proje Hazırlama Rehberi” ve “Elektronik Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu’ na Başkanlığımızın internet sitesinden (http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari) ulaşılabilmektedir.