Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Önemli Duyuru !

Ajansımız tarafından ilan edilen “Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı” kapsamında, yapılacak proje başvuruları için süre 30 Mart 2018 Cuma günü 23:59’da sona eriyor.

Ajansımıza yapılacak proje başvurularının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr üzerinden en geç 30 Mart 2018 Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansımıza teslim edilmelidir.

Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm kalkınma ajanslarının eş zamanlı teklif çağrısına çıkmaları nedeniyle KAYS sisteminde zaman zaman yoğunluktan kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır. Değerlendirme takvimi kesinleştiği için başvuru süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır ve belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak kurumların mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamaları önemle duyurulur.