Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Mali Destek Programlarına Başvuru İçin Son İki Hafta

Ajansımız tarafından 17.09.2019 tarihinde, 2019 yılı için toplam 15 milyon TL bütçeli Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programları ilan edilmiştir. Söz konusu programlar kapsamında Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesinin sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu programlar ile mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi ile çatı kuruluşların etkinliğinin artırılarak işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Destek programı bütçeleri Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı için 10 milyon TL, İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı için ise 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Proje uygulama süreleri azami 24 aydır.

Her bir mali destek programı için KAYS üzerinden çevrimiçi başvuru için son tarih 6 Aralık 2019 saat 23:59 olup, sistemin başvuru tamamlandıktan sonra üreteceği taahhütnamenin Ajansımıza son teslim tarihi 13 Aralık 2019 saat 17:59’dur. Belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi almak için https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari adresini,  Programlara başvuru yapmak için https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci adresini ziyaret ediniz.