Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Kalkınma Ajansları Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesini Masaya Yatırıyor

Bilindiği üzere 15.07.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. maddesi ile kalkınma ajanslarının koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu kapsamda ve yeni yapılanma sürecinde kalkınma ajanslarının daha yüksek katma değer, daha fazla teknoloji-sanayi ve daha fazla istihdam şeklinde ifade edilebilecek bir odaklanmaya gitmesi hedeflenmiştir.

Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli biçimde sağlanması gerekliliği söz konusudur. Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce 26.10.2018 tarihinde başlatılan çalışma doğrultusunda kalkınma ajansları ülke genelinde “MİLLİ TEKNOLOJİ,  GÜÇLÜ SANAYİ HAMLESİ YOLUNDA SANAYİMİZİN GELECEĞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” gündemiyle toplantılar yapacaktır.

Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı ve Çanakkale Valisi Orhan TAVLI ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Balıkesir Valisi Ersin YAZICI başkanlığı ve Ajans Yönetim Kurulu üyeleri katılımıyla, 20 Kasım 2018 14.00’da, GMKA Balıkesir Hizmet Binası’nda bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıya bölgedeki paydaşlarımızdan başta sanayiciler olmak üzere il sanayi ve teknoloji müdürleri, KOSGEB il müdürleri, Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, üniversite rektörleri, teknokent/teknopark müdürleri ve iş dünyasından kanaat önderleri davetlidir.

Toplantı kapsamında:

 • Finansmana Erişim
 • Beşeri Sermaye
 • Kurumsal Yapılanma
 • Fiziki Altyapı
 • Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma
 • Üretim Maliyetleri
 • Devlet Destekleri
 • Kalite ve Markalaşma
 • Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi
 • Mevzuata Dair Sorunlar
 • Ekonomik Belirsizlik

başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak ve toplantı sonucunda ortaya çıkan rapor Ajans tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.

Ajansımız 2018 yılının başında (1) mesleki eğitim, (2) turizm ve (3) ar-ge ve yenilikçilik olmak üzere üç odak konu seçmiş ve üç yıllık çalışmalarını buna göre yapmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu doğrultuda bugüne dek mesleki eğitim alanında 22,5 milyon TL’lik iki mali destek programına çıkılmıştır. Ayrıca mesleki eğitim alanında bir rapor hazırlanmaktadır. Turizm alanında ise ağırlıklı olarak kültür ve termal turizm alanına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca 30 milyon TL’lik iki mali destek programına çıkılmış ve hem turizm altyapısı hem de turizm işletmelerine destek verilmesi öngörülmüştür. Arge ve yenilikçilik konusunda ise işe “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlığı ile başlanılmış ve bölgedeki üreticiler ve sanayi sektörü ile sürekli dirsek temasında olunmuş, çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlenmiştir. Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışması tamamlanmasının ardından plan doğrultusunda başta sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi ve ithalatı önleyici çalışmaları desteklemek için çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Diğer bir ifade ile 2019 yılının ortak çalışmalar, işbirlikleri, güdümlü projeler ve mali destekler ile girişimcilere, KOBİ’lere ve sanayiye yönelik açılım yapılacağı bir yıl olması hedeflenmektedir.

Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Ajans çalışmalarımıza önemli katkı sunmasını beklediğimiz ve 20 Kasım 2018 saat 14.00’da Ajans Balıkesir Hizmet Binasında düzenlenecek olan “MİLLİ TEKNOLOJİ,  GÜÇLÜ SANAYİ HAMLESİ YOLUNDA SANAYİMİZİN GELECEĞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” toplantısına teşrifleriniz bekleriz.