Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı

Ülkemizin katılım sağladığı AB Programlarından olan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının ülkemizdeki koordinasyonundan sorumlu olduğu İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında ülkemizden paydaşların istifade edebileceği teklif çağrılarına çıkılmaktadır. Bu bağlamda, EaSI Programı altında Avrupa Komisyonu tarafından “En Savunmasız Durumdaki İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Söz konusu çağrı ile herhangi bir sosyal güvenlik desteği olmayan, işgücü piyasası dışında kalmış, toplumsal yaşamdan destek alamayan ve mevcut olanaklara erişimde engelleri olan savunmasız kişilere yenilikçi yaklaşımlarla sosyal içerme desteği sağlayacak bütüncül stratejiler, mekanizmalar ve hizmetleri hayata geçirmeyi amaçlayan yerel/bölgesel düzeydeki politika deneyi çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam bütçesi 10 milyon Avro olan çağrıya yaklaşık 1,2 milyon Avro bütçeli proje ile başvurma imkanı bulunmaktadır. Teklif çağrısına ülkemizden konuyla ilgili kamu kurumları ve ajansları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, enstitüler, yükseköğretim kurumları ve Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak kuruluşları vb. tüzel kişiler başvurabilmektedir. Son başvuru tarihi 15 Ekim 2020 olan teklif çağrısına ilişkin ilave bilgiye, Başkanlığımızın internet sayfasından (https://www.ab.gov.tr/easi-programi-sosyal-yenilik-konulu-yeni-teklif-cagrisi-yayinlandi_52051.html) ulaşılabilmektedir.

Bahse konu teklif çağrısının tanıtılması, çağrıya ülkemizden katılımın artırılması ve bu doğrultuda ilgili olabilecek kurumların teşvik edilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 10:30’da, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulamam Genel Müdürü Bülent ÖZCAN başkanlığında çevrimiçi EaSI Teklif çağrıları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin resmi yazı, gündem ve afiş ilişikte sunulmaktadır.

Bahse konu toplantıya, kurumlardan yetkili amirlerin, teklif çağrısının konularında çalışan akademisyen ve uzmanlar ile proje hazırlamaya yetkin birimlerinizden uzmanların katılımı, ayrıca teklif çağrısının yerel teşkilatınıza ve ilgili olabilecek iletişim içinde olduğunuz kurumlara duyurulması önem arz etmektedir.

Toplantıya katılım sağlayacak kişilerin en geç 27 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar https://bit.ly/3l6rFxY bağlantısını kullanarak kayıt olması beklenmekte olup, kayıt sonrası toplantı bağlantısı mail adresinize iletilecektir.