Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Güney Marmara Kalkınma Ajansı “Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji Çalışması” Yayında!

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Mali ve Teknik Destek Programları ile eğitim sektörüne vermiş olduğu öncelikler doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da 2019 yılında “Mesleki Eğitim” teması belirlemesiyle birlikte, Balıkesir ve Çanakkale’yi içine alan Güney Marmara Bölgesinde mesleki durumu analiz etmek ve 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bir strateji belgesi üretmek için “Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji Çalışması”nı hazırlayarak yayına almıştır.

Hazırlanan Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji Çalışmasında; dünyada ve Türkiye’de mesleki eğitimin gelişimi, ulusal ve bölgesel düzeyde hazırlanan strateji belgeleri, mesleki eğitim için verilen GMKA destekleri ve bu alanda yapılan diğer katkılar yer almaktadır. Ayrıca çalışmada bu konuda belirlenen yol haritası değerlendirmeleri de yapılmış durumdadır.

Çalışma kapsamında ayrıca Balıkesir ve Çanakkale’de 731 öğrenci ve 50 adet meslek öğretmenine anket uygulanarak birebir görüşmelerde gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan çalışmada eylem ve stratejiler şekillendirilmiş, mesleki eğitimin daha verimli bir şekilde devam edebilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bu çalışma ile birlikte, Bölge için hazırlanmış; sektör, araştırma ve çalıştay raporlarını, strateji belgelerini ve analizleri www.gmka.gov.tr adresinde yer alan “Doküman Merkezi” başlığı altından ulaşılabilir.