Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Yenilik Stratejisi Ve Eylem Planı Hazırlanması İşi İhale İlanı

Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması işi herkese açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detalı bilgi için ihale ilanına aşağıdaki linkten erişim sağlayabiliriniz.

İhale İlanı