Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

EaSI - İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması Teklif Çağrısı

EaSI Programı İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması Teklif Çağrısı

Söz konusu teklif çağrısının hedefleri;

  1. Adil iş koşullarının sağlanması,
  2. Yetkili kamu makamları ve paydaşlar arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi (İyi uygulamaların ve bilgilerin paylaşımı da dahil),
  3. İstihdam ve/veya idari gerekliliklere ilişkin bilgi şeffaflığı ve güvenirliğinin artırılması, böylece Posting of Workers direktiflerine uyumun teşvik edilmesi
  4. Üniversiteler arası işbirliği dahil olmak üzere yurtdışında yaşayan işçilerin çalışma koşullarının veriler ışığında geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Ülkemizden başvuru sahiplerine ana yararlanıcı ve eş başvuru sahibi olabilme imkânı sağlayan teklif çağrısı için tahsis edilen toplam bütçe 3.390.860 Avro’dur. Teklif çağrısı için son başvuru tarihi 30 Temmuz 2020’dir.

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: https://bit.ly/2YtbwtM