Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Eğitimi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokol kapsamında, 17-18 Haziran tarihlerinde Saat: 09.15-16.30 arasında Balıkesir Sanayi Odası Konferans Salonunda "Yeni Nesil Dış Ticaret Uygulama Eğitimi" gerçekleştirilecektir.

Katılım durumunuz için 0266 246 10 00 / 172 no’lu hattan Ajans uzmanı Esra KOCABAŞ’a bilgi verebilirsiniz.


YENİ NESİL DIŞ TİCARET, UYGULAMALI EĞİTİM


1. GÜN PROGRAMI (17 Haziran 2019)

HEDEF PAZAR MATRİSİ HAZIRLAMA ve HEDEF PAZAR TESPİTİ 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,  GTİP Tespiti Dış ticarete konu ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinin nasıl yapılacağı, hangi çevrimiçi kaynakların kullanılabileceği ve aynı ürünü tanımlayabilen farklı GTİP’ler varsa nasıl tespit edilebileceği bilgisi katılımcılara uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Hedef Pazar Araştırması Matrisi ve Hedef Pazar Tespiti Kriterleri Hedef Pazar araştırması matrisi, en az 15.000 ticaret verisini ülke bazında ve birbiriyle kıyaslayarak yorumlamamızı sağlayan dosyadır. Bu kapsamda matrisin bilgisayar ortamında hangi kaynakları kullanarak hazırlanacağı ve hedef pazar belirleme kriterlerinin neler olacağı konuları katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılacaktır.  “Hedef Pazar Matrisi” dosyasının bilgisayar ortamında hazırlanmasının ardından, hedef pazar kriterlerinin eklenmesi ile matrisin yorumlanması aşamasına geçilerek aşağıdaki başlıklarda tespitler yapılacaktır. GTİP Bazında;

 • Dünya Ölçeğinde İthalatçı ve İhracatçı Ülkelerin Tespiti
 • Büyüyen - Küçülen Pazarlar
 • Büyüme - Eğilimi Olan Pazarlar
 • Rakip Ülkeler
 • Muadil Ülkeler
 • Stratejik Üstünlük Etüdü
 • Hedef Pazar tespitlerinin nasıl yapılacağı ve yöntemi katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılacaktır.

2. GÜN PROGRAMI (18 Haziran 2019)

MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ BİLGİ ve İSTİHBARATI, KOTA SORGULAMA ve İHALE BİLGİLERİNE ERİŞİM

Potansiyel Müşteri Tespiti Belirlenen hedef pazarda potansiyel müşterilerin/tedarikçilerin bilgilerine erişim sağlamak üzere Standard Industrial Classification (SIC) kodu tespiti yapılacaktır. SIC kodu tespiti sonrasında belirlenen veya hedeflenen ülkelerdeki potansiyel müşterilerin firma bilgilerine erişim için kullanılan veri tabanları uygulamalı olarak incelenecektir.

Bu başlık altındaki eğitim konuları aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır.

 • SIC Tespiti
 • Firma Veri Tabanlarının İncelenmesi
 • Firma Bilgilerinin Raporlanması

Nokta Atış İhracat, Kesin Müşteri Tespiti Belirlenen hedef pazarda kesin müşteri tespiti olarak adlandırılan çalışma, müşteriye ya da tedarikçiye temas etmeden önceki son adımıdır. Konşimento bilgileri açık olan ülkelerdeki veri tabanlarından alınacak dosyalarda ithalatçı firma ünvanı, ihracatçı firma ünvanı, iletişim bilgileri, ürün miktarı, fatura tutarı vb. bilgileri yer almaktadır.

Bu başlık altında eğitim konuları aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır.

 • Açık konşimento bilgilerine erişim

Hedef Müşteri ya da Rakip Bilgi ve İstihbaratı Veri tabanlarını kullanarak aşağıda sıralanan başlıklardaki detaylı bilgilere erişimin nasıl yapılacağı katılımcılara aktarılacaktır.

 • Bilanço ve Mali Tablolara Erişim
 • Rakip Sorgulama ve Analizi

Kota sorgulama Hedef pazarda dış ticarete konu ürüne ilişkin vergi ve kota uygulamalarına nasıl erişileceğinin bilgisi aktarılacaktır. Bu başlık altında bir ürünün birden fazla GTİP başlığı altında giriş yapabileceği ve bunun avantajları incelenecektir.

İhale sorgulama ve takip Bu başlık kapsamında sektör özelinde ulusal ve uluslararası açık ihale duyurularına ve dosyalarına erişim ile sonuçlanan ihalelere erişim sağlanarak da ihaleyi kazanan firmaların da potansiyel müşteri olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası ihale bilgilerine nasıl erişim sağlandığı bilgisi katılımcılarla paylaşılacaktır.

VAKA UYGULAMASI (UYGULAMA)

Yeni Nesil Ticari Bilgi ve İstihbarat Eğitimi kapsamında anlatılan tüm çalışmanın katılımcılara dağıtılacak bir vaka çalışması ile hedef pazarı tespit etmeleri ve müşteri bilgilerine erişim sağlamaları istenecektir.

Böylelikle katılımcılara aktarılan bilgilerin birebir uygulama ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.